Svensson och Malm går ihop för äldre

1 av 2
NYHETER

De var fiender i politiken.

Nu gör Alf Svensson, 69, och Stig Malm, 66, gemensam sak.

Och kräver åldersrespekt.

Shell och Citibank är långt ifrån ensamma om att ha åldersgränser som utesluter äldre.

Aftonbladet berättade i går om Ingemo Brunström, 80, som nekats att köpa mobiltelefon på Phone House.

Tidigare har Ikanobanken tvingats till reträtt, sedan det visat sig att ägaren – Ingvar Kamprad, 82 – inte själv skulle kunna bli kund.

Mental revolution

Till årsskiftet får Sverige en ny lag som förbjuder diskriminering av äldre på jobbet.

Men det räcker inte, tycker förre kd-ledaren Alf Svensson, som kräver en mental revolution.

– Man ser äldre som en ekonomisk börda snarare än som människor. Det strider mot allt vad människovärde och respekt heter.

Ses som ett problem

I politiken anses det vara ett problem om ett parti har många äldre väljare, menar han.

– Det är helt befängt. Man ska vara stolt att man attraherar människor med lång livserfarenhet.

Han får stöd av forne fienden och LO-ordföranden Stig Malm:

– I USA kan en 72-åring bli president. Här förväntas man inte kunna bidra med något efter 65. Det är dags för en förändring i Sverige också.