350 sjuka av dåligt vatten

Lilla Edets kommunala vattenverk i tros vara orsaken

NYHETER

350 invånare i Lilla Edet har drabbats av magsjuka.

Minst.

Trolig orsak: kommunens vatten som tros rymma parasiter, virus eller bakterier.

Av Lilla Edets 13 000 invånare får närmare 9 000 hushåll vatten från kommunens vattenverk.

Hittills har fler än 350 personer uppgett att de insjuknat. Men alla hör inte av sig och siffran kan vara högre.

– Det droppar kontinuerligt in nya rapporter om sjuka. Det mejlar och ringer. Vi säger fortfarade minst 350 men antalet stiger hela tiden, säger Annika Ekvall, miljöchef i Lilla Edets kommun, till aftonbladet.se.

Hon anser det troligt att smittan spridits via vattnet.

– Den geografiska spridningen och det faktum att vattnet i Göta älv varit dåligt en längre tid är saker som tyder på detta, säger Annika Ekvall.

Mycket regn

Råvattnet har blivit sämre på grund av det myckna regnandet i Göteborg den senaste tiden. Bakterier från översvämmade avlopp tar sig då ned i Göta älv.

Göteborgs kommun kan ta vatten från andra källor. Lilla Edet är hänvisade till att klorera vattnet hårdare, vilket också skett den senaste tiden. Det är ändå möjligt för bakterier, virus och parasiter att överleva eftersom man inte testar vattnet för alla typer av åkommor. Lilla Edet saknar, liksom flera andra kommuner, reservvattentäkt som skulle räcka till.

– Det är en ekonomisk fråga för en så här liten kommun, säger Annika Ekvall.

Dålig kunskap

Riksrevisionen kritiserade beredskapen för en dricksvattenkris i en rapport i somras. Enligt projektledare Hans Seyler finns bristande kunskap i landets kommuner om vad man gör när värdena på råvattnet är dåliga.

– Vid smittor som sprids med dricksvattnet yttrar det sig ofta som magåkommor. Man kan inte klorera bort parasiter eller virus, säger han.

De första proverna som tagits på dricksvattnet visar inget onormalt. De har dock tagits lokalt och Smittskyddsinstitutet kom på fredagen till Lilla Edet för att kartlägga utbrottet.

Prover analyseras

– Vi skickade en person från Smittskyddsinstitutet och proverna inkom till oss vid 15-tiden i dag. De analyseras i nuläget och det är ett arbete som kommer att pågå hela helgen. Svar kommer att gå till smittskyddsläkaren i Uddevalla och till kommunens miljökontor, säger Antonio Barragan, läkare vid Smittskyddsinstitutet.

Resultatet väntas komma tidigast under helgen.

Men enligt Antonio Barragan är det troligt att det rör sig om parasiter, virus eller bakterier.

Koka dricksvattnet

– Med emfas på troligt. Om våra prover ger utslag så är det på något av detta. Men vi vet ännu inte vad det är.

Invånarna uppmanas att koka dricksvattnet och vara extra noggranna med handhygienen.

I Nokia i Finland blev i vintras 8 000 personer magsjuka sedan avloppsvatten av misstag pumpats in i dricksvattennätet. Nyligen smittades 1  300 personer i norska Bergen av ett stort utbrott av tarminfektionen giardiasis som ger svåra diarréer.

ARTIKELN HANDLAR OM