Större frihet att välja rätt förskola

220 miljoner per år till den nya barnomsorgspengen

1 av 3
Barnet kan få byta förskola.
NYHETER

Nu blir det lättare att välja förskola.

Regeringen satsar 220 miljoner per år för ökad valfrihet i barnomsorgen.

Det kan Aftonbladet avslöja i dag.

Från och med första juli nästa år kan föräldrar själva bestämma var barnomsorgskostnaderna ska läggas. Då inför regeringen den så kallade barnomsorgspengen i hela Sverige.

– Syftet är att skapa större valfrihet och förenkla för de föräldrar som vill ha alternativ, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Alternativa lösningar

Pengarna kan användas till alternativa lösningar som dagmammor, familjedaghem eller olika former av kooperativ.

Satsningen som presenteras i den kommande budgeten kostar 135 miljoner och därefter 220 miljoner per år. Pengarna ska gå till kommunerna för att finansiera reformen och garantera att resurser inte tas från den allmänna förskolan.

– Det här kommer att stimulera fler alternativ inom barnomsorgen. Både landsbygden och storstaden kommer att gynnas, säger näringsminister Maud Olofsson.

Centerpartiet har haft barnomsorgspengen som en av sina hjärtefrågor inom alliansens familjepolitik och tror att den kommer att öka kvalitén inom barnomsorgen.

Men kritikerna anser tvärtom att barnomsorgspengen hotar att ta bort resurser från förskolorna när elever flyttas. Dessutom kommer den pedagogiska kvalitén på barnomsorgen vara svårare att kontrollera.

”Förskolan är bättre”

– Regeringen sätter föräldrarna före barnen. Vi har ett barnperspektiv och vet att förskolan ger en bättre start i grundskolan, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Barnomsorgspengen var den sista stora pusselbiten i alliansens gemensamma familjepolitik. I förslaget ligger också att den allmänna förskoleavgiften för

3-åringar halveras år 2010.

– Vi utvidgar sänkningen som i dag gäller för 4- och 5-åringar, säger Jan Björklund.

FAKTA

I flera kommuner har man infört varianter av barnomsorgspengen. I småländska Högsby är kommunen sedan årsskiftet skyld-ig att betala 82 000 kronor till anordnare eller kommun som föräldrarna väljer. Men hittills har intresset varit svalt.

– Det är ingen som har ansökt om det här än, säger skolchefen Anders Johansson.

Barnomsorgspengen innebär att kommunerna tvingas betala för annan

pedagogisk verksamhet, till exempel familjedaghem och flerfamiljslösningar. Men det kan också vara för att flytta ett barn till en förskola i annan kommun. Bidraget motsvarar de pengar som barnomsorgen kostar normalt för ett barn under ett år.