Räntan rasar - men hur mycket?

Så mycket tjänar du på dina bolån om experterna får rätt

NYHETER

Den goda nyheten: Räntan faller.

Men hur mycket?

Regeringen och riksbanken är grovt oense.

Slår finansminister Anders Borgs profetia in innebär det att ett miljonlån blir cirka 1 500 kronor billigare i månaden. Får riksbanken – som sätter räntan – rätt sjunker kostanden med blygsamma 208 kronor.

Helt olika bedömningar

Finansminister Anders Borg tror att den så kallade reporäntan nästa år hamnar på 3 procent. Riksbankens prognos landar på 4,5 procent.

Hur kan två experter komma fram till så olika resultat?

Huvudorsaken är helt olika bedömningar av hur inflationen utvecklas framöver. Riksbanken tror på en fortsatt rätt hög inflation medan Anders Borg och de flesta prognosinstitut tror att inflationen sjunker rätt snabbt under nästa år.

– Råvarupriser och oljepriset är vad som drivit på inflationen, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

– Nu ser vi en prisnedgång. Detta i kombination med lågkonjunkturen innebär att inflationen sjunker.

Riksbanken tror inte på en lika kraftig inbromsning och därmed inte heller på snabbt sjunkande priser.

Svenskt Näringsliv anser att räntan kan sänkas rejält nästa år men i sin prognos tror man bara på en blygsam sänkning.

Se till att ha marginaler

Chefekonom Stefan Fölster förklarar varför:

– Riksbanken verkar ha bestämt sig för att ligga högt. Även om inflationen faller kommer deras prognoser att släpa efter. Kanske tror de att det kan finnas spridningseffekter av inflationen som vi ännu inte sett i ekonomin.

Så vad ska en stackars konsument göra?

Se till att ha ordentliga marginaler när du lånar.

Bind inte på lång tid just nu.

Låt det bli en glad överraskning om räntan faller kraftigt.

FAKTA

1 500 kronor billigare om Borg får sia

Bruttokostnaden för ett miljonlån i dag är 60 000 kronor.

Kostnaden om ett år varierar beroende på vem som får rätt.

Här är tre olika experters prognoser.

Anders Borg, finansminister

Minus 3,0 reporänta,

4,25 rörligt.

Bruttokostnad för ett miljonlån: 42 500.

Kostnad om ett år jämfört med i dag: –1 458 kr/mån

Stefan Ingves, riksbankschef

Minus 4,5 reporänta,

5,75 rörligt.

Bruttokostnad för ett miljonlån: 57 500.

Kostnad om ett år jämfört med i dag: – 208 kr/mån

Mats Dillén, generaldirektör Konjunkturinstitutet

Minus 3,5 reporänta,

4,75 rörligt.

Bruttokostnad för ett miljonlån: 47 500.

Kostnad om ett år jämfört med i dag: –1 042 kr/mån

I räkneexemplet har vi utgått från att den rörliga räntan i dag är sex procent och att spannet mellan reporäntan och den rörliga räntan håller sig på 1,25 procent.