”Nervöst läge för oljepriset”

Göran Lindblå, OKQ8: Priset kan gå upp lite de närmaste dagarna

NYHETER

Oljekrig i Nigeria och oväder i Texas.

Stigande oljepriser?

Nej, inte om oljekännaren Göran Lindblå får gissa.

Göran Lindblå, arbetande styrelseordförande i OKQ8.

Faktum är att Göran Lindblå, arbetande styrelseordförande för OKQ8, snarast tror på fortsatt sjunkande priser.

I alla fall på sikt.

– Jag tror att vi i Europa kommer att få se priser som ligger något under hundra dollar fatet, säger han.

Nervöst läge

Att Nigerias största rebellrörelse Mend på söndagen förklarade oljekrig i Nigerdeltat, eller att en fjärdedel av USA:s oljeproduktion och raffinaderiverksamhet för stunden står stilla, tror han inte spelar någon större roll.

– I det här nervösa läget gäller generellt att dåliga nyheter kostar pengar. Och det kan bara motverkas av att det kommer goda nyheter. Men i dag ser vi två vågskålar som står emot varandra. I den ena ligger konjukturutvecklingen i världen som innebär minskad konsumtion vilket i sig är positivt ur prissynpunkt. I den andra vågskålen ligger det faktum att produktionskapacitet faktiskt slås ut av terrorism, rebeller och oväder vilket höjer priserna. Men nu väger de här krafterna emot varandra. De närmaste dagarna kommer därför att avgöra hur balansen mellan tillgång och efterfrågan ser ut.

"Lite oro"

Om tillgången blir större än efterfrågan så går priset ner.

Vinner efterfrågesidan blir oljan i stället dyrare.

Personligen tror Göran Lindblå på en fortsatt nedgång.

– Man kan hysa lite oro för att priset kan gå upp lite de närmaste dagarna. Det beror på hur mycket varaktig skada orkanerna och rebellrörelsen ger. I Nigeria kan 20–25 procent av produktionen komma att slås ut, vilket är ganska mycket, men om inte fler dåliga nyheter följer tror jag att priset kommer fortsätta nedåt.