Valar dör av buller i havet

Provsprängningar spränger deras öron

NYHETER

Bullret från provsprängningar, oljeplattformar och fartyg gör att många valar och delfiner dör.

– Näbbvalen och kustdelfinerna kan försvinna, säger Tom Arbom, valexpert på Världsnaturfonden.

Många valar och delfiner lämnar de bullrigaste områdena till havs. De höga ljudnivåerna gör att de inte kan kommunicera med varandra, enligt en rapport från The International Fund for Animal Welfare.

– Valar skickar ljudsignaler som kan gå 20 mil i vattnet. När andra ljud stör kan de inte hitta varandra.

Döda valar vid sprängladdningar

En del buller har varit så högt att det har sprängt öronen av valarna. Amerikanska flottan har sprängt laddningar på 180 decibel i havet – ljudvolymen är flera gånger högre än från jumboplan.

– I närheten av laddningarna har man hittat massvis av döda valar och delfiner med söndersprängda öron, säger Tom Arnbom.

Sprängningarna har gjorts för att låta ljudet visa hur havsströmmarna rör sig. Även signaler från u-båtar misstänks ha dödat massvis av valar och delfiner.

Bullret fördubblas

I de mest trafikerade områdena har ljudnivåerna under vattnet fördubblats varje decennium.

– Framför allt är det höga ljudnivåer runt oljeplattformar. I de områdena försvinner djuren snabbt, säger Tom Arnbom.

Han menar att valarna kan försvinna från Arktis.

– Nu sker en jätteexploatering av Alaska för att man ska vinna ut olja där. Valarna ändrar sina rutter när de närmar sig en oljeplattform.

Undviker fartygsrutter

Valarna har lämnat de hårdast trafikerade områden på havet.

– Valarna och delfinerna håller sig undan de stora fartygslinjerna och hamnstäderna. Runt Florida är det extremt hög ljudnivå, likaså nära hamnstäder som New York och Rotterdam, säger Tom Arnbom.

Valarna är dock inte hotade överlag – de flesta föder sina ungar runt tropikerna där det är lugnt.

– Men mindre arter som näbbval kan få det svårt. Likaså delfiner som lever nära kusten och föder ungar i grunda vatten.