Reinfeldt öppnade riksdagen

NYHETER

Riksdagen är öppnad.

Statsminister Fredrik Reinfeldt inledde regeringsförklaringen med att redogöra för de olika villkor under vilka vi lever här i landet.

– Om en del i politiken handlar om att se och möta de skiftande berättelserna hos människor i vår tid, då handlar den andra om att ge svaren. Svaren på hur Sverige kan bli bättre.

Han sade att det ska finnas en plats för alla, att det ska finnas plats för allas potential.

– Vi kommer aldrig att acceptera att människor ställs utanför arbetsgemenskapen, sade Reinfeldt som pratade om hur arbete, skatter och tryggad välfärd hänger ihop.

Men han nämnde också ”de mörka moln som hängt över världsekonomin” och som ”har tätnat under sommaren till följd av tilltagande oro på de internationella finansmarknaderna”.

Enligt Reinfeldt har ”en ansvarsfull ekonomisk politik och starka finanser gett oss styrka att möta den världsekonomiska oron”. Med fler i arbete och fler i företagande är vi mindre utsatta än vi annars skulle ha varit i en konjunkturavmattning.

Tredje steget

Statsministern bekräftade att regeringen föreslår ytterligare ett steg, det tredje, som sänker skatten för dem som arbetar. Samtidigt ska den statliga inkomstskatten sänkas, allt till en kostnad av 15 miljarder kronor.

– Det blir ännu ett steg på vägen för att förbättra värdet av arbete. Det ger alla dem som varje dag går till jobbet och bidrar till vårt lands välstånd mer kvar av lönen, sade statsministern.

Satsningar på infrastrukturen görs för att Sverige ska bibehålla och stärka konkurrenskraften och ”knyta samman människor och företag”.

– Vi vill att fler ska kunna se fram emot att komma i tid till jobbet eller hämtning på dagis, sade statsministern.

Reinfeldt gick sedan in på utrikes- och säkerhetspolitikens område.

Afghanistanoro

– Rysslands angrepp på Georgien belyser ytterligare vikten av en väl genomtänkt utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik, sade han.

– Vårt lands säkerhet och yttre trygghet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Det råder bred enighet i Sveriges riksdag om att vårt land inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i Europeiska unionen eller ett annat nordiskt land. I detta ligger också en förväntan om att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.

Reinfeldt uttryckte oro för utvecklingen i Afghanistan, men försäkrade att Sveriges engagemang där är brett och långsiktigt.

Han aviserade också ett förslag inom biståndspolitiken om ökat stöd för de krafter i världen som verkar mot förtryck och för demokratins utbredning.

Sahlin kritisk

Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin hade förväntat sig mer i regeringsförklaringen om hur den hotande lågkonjunkturen ska mötas.

– Det behövs mer utbildning, mer högskoleplatser, större stöd till studenterna, mer kompetensutveckling – både av de som jobbar och de som står – utanför, och mer stöd till barnfamiljerna, säger hon.

– Det finns många sätt att stödja dem som står utanför och också stimulera ekonomin, men att bara gå vidare i samma politik med jobbskatteavdraget ökar bara klyftorna ännu mer.

Sahlin är också kritisk till att Reinfeldt inte uttryckligen slog fast Sveriges alliansfrihet i regeringsförklaringen.

– Det nämndes inte och det tycker jag är märkligt utifrån den diskussion vi har just nu om behovet av utrikes- och säkerhetspolitiskt initiativ.

TT