Test på jobbet avslöjar alkoholproblem

Forskare: Redan att ställa frågorna har effekt

NYHETER

Cirka var sjätte person i arbetslivet dricker så mycket alkohol att de riskerar problem, skriver Svenska dagbladet.

Genom ett enkelt frågeformulär och ett blodprov går vanorna att avslöja – och en studie visade att 20 procent av 1000 personer i SAS markpersonal var i riskzonen.

Foto: colourbox.com
Cirka var sjätte person i arbetslivet dricker så mycket alkohol att de riskerar problem.

Konsumtionen av alkohol har ökat med 30 procent under de senaste 10 åren, uppger Folkhälsoinstitutet.

”En epidemi”

Myndigheten skriver på sin hemsida att det kan vara så att vi redan befinner oss ”i en epidemi av lättare alkoholrelaterad sjuklighet”.

Mellan tre och fem procent av arbetskraften beräknas vara alkoholmissbrukare, och ytterligare 15 procent räknas till riskbrukare – och nu ligger fokus på företagshälsovården som visat sig vara effektiv på att fånga upp riskpersoner, skriver Svenska dagbladet.

En studie som Ulric Hermansson, medicine doktor och socionom, gjort visade att 20 procent av 1 000 personer i SAS markpersonal var i riskzonen.

”Börja reflektera”

Ett frågeformulär med tio frågor om alkoholvanor och ett blodprov som mäter halten av enzymet CDT, som är förhöjt vid hög alkoholkonsumtion, är den metod som används.

När en uppföljning gjordes ett år efter SAS-studien hade nästan hälften av riskbrukarna ändrat sina alkoholvanor.

– Det finns även internationella studier som visar att redan att ställa frågorna har effekt genom att det får människor att börja reflektera över sina vanor, säger Ulric Hermansson till Svd.