Lista över förföljda judar ska ge ersättning

NYHETER

Tyskland arbetar hårt med att bygga upp den judiska identiteten efter förintelsen.

För första gången har nu forskare sammanställt en lista över cirka 600 000 förföljda judar.

En stiftelse ska verka för ersättning till offren.

Under fyra års tid har forskare i Tyskland arbetat med att söka igenom hundratals register och arkiv. Nu har forskarna för första gången lyckats sammanställa en detaljerad lista över cirka 600 000 judar som förföljdes av nazisterna, rapporterar TT-AFP.

Förre förbundskanslern Gerhard Schröder inrättade Minnes-, ansvars-, och framtidsstifelsen år 2000 för att bygga upp den judiska identiteten igen. Stiftelsen ska enligt TT-AFP verka för att offren för nazistyrets slavarbete får kompensation. Det är den tyska staten och landets näringsliv som gemensamt ska finansera ersättningen.

Inte komplett

Listan innehåller uppgifter som adresser och deportationsdag för hundratusentals judar som levde i Tyskland under andra världskriget. Innan kriget levde runt 550 000 judar i Tyskland, när nazisterna besgrades 1945 fanns bara några tusen kvar. Enligt stiftelsen är listan dock inte komplett, för att den ska kunna bli exakt krävs ännu mer arbete.

Kopior av listan kommer att skickas till museer och institutioner. Forskarna hoppas också att den ska underlätta efterforskingar av historiker och privatpersoner.