Krisåtgärder ska rädda ekonomin

Världens stora centralbanker pumpar in 180 miljarder dollar

NYHETER

Krisåtgärderna för att försöka rädda den hårt ansträngda världsekonomin fortsätter.

I dag pumpar världens stora centralbanker in 180 miljarder dollar i finanssektorn.

Samtidigt vågar Moskvabörsen inte öppna – och svenska Riksgälden upphörde i dag med marknadsåtaganden i statsskuldsväxlar.

– Det är en sådan turbulent marknadssituation att vi måste få en andhämtningspaus på ett par timmar för att få mer information, säger Thomas Olofsson på Riksgälden till TT.

Foto: afp

Tid är just nu viktigare än pengar i finanssektorn, enligt Henrik Mitelman, chefanalytiker, SEB Merchant Banking.

”Behovet skriande”

Han beskriver de sex centralbankernas avtal om att skjuta till 180 miljarder dollar i form av korta lån till finanssektorn som nödvändigt för att få bukt med de akuta likviditetsproblem för banker världen runt.

– Behovet är skriande. Men det fungerar lite grann som aspirin. Det kan lindra smärtan just nu. Men det är alls ingen lösning på problemet. Det som i slutändan kan hjälpa är tyvärr tid, säger han.

Framför sig ser Mitelman att finanssektorn måste gå igenom en stor konsolidering och på sikt förbättra den långsiktiga finansieringen för att förtroendet mellan bankerna ska öka igen.

– I dag är det som bortblåst, säger han.

Av de 180 miljarder dollar som nu slussas ut i finanssektorn står Europeiska centralbanken och Bank of England för 40 miljarder dollar vardera, medan den japanska centralbanken skrivit på om att tillhandahålla 60 miljarder dollar.

Moskvabörsen stängd

Schweiziska och kanadensiska centralbankerna är också med i samarbetet med 10 miljarder dollar per bank.

På sikt räknar Mitelman att även Riksbanken kommer att få gå in med likviditet till bankerna.

– Här ser vi också en stor brist på likviditet, som har gjort att räntorna på korta lån har gått upp ordentligt. Jag tror i slutändan att vi kommer att få se rätt så drastiska åtgärder också från Riksbanken, med mer liberal kreditgivning och i slutändan räntesänkningar.

Moskvabörsen höll fortsatt stängt för aktiehandel på torsdagsförmiddagen.

Några meddelande från myndigheterna hade inte kommit om när handeln skulle komma att återupptas, skriver Reuters.

Aktiehandeln stängde på onsdagen sedan Moskvabörsens dollarbaserade RTS-indexet hade fallit med över sex procent och med över 20 procent sedan starten av veckan.

”Vi har beredskap”

Viss handel drog dock i gång på torsdagen, som till exempel med räntepapper och valutor.

– Vi följer noga vad som händer och vi har god information om det och vi har beredskap att göra det som behövs om det skulle behövas, säger vice riksbankschef Irma Rosenberg efter det att hon informerat finansutskottet om synen på finanskrisen.

Rosenberg sade att de svenska bankerna har stabila finanser och att det svenska finansiella systemet är stabilt.

– Det finansiella systemet i Sverige är fortfarande tillfredsställande. Dagslånemarknaden, det vill säga bankernas lån till varandra, har fungerat och bankerna har kunnat finansiera sig på den svenska marknaden och internationellt, säger Rosenberg.

”Stor brist”

Riksgälden upphör tillfälligt under torsdagen med marknadsåtagandet i statsskuldväxlar, enligt ett pressmeddelande.

– Vi har sedan i måndags haft en stor efterfrågan på statsskuldväxlar och det är nu en stor brist på dessa värdepapper, säger Thomas Olofsson på Riksgälden till TT.

– Det är en sådan turbulent marknadssituation att vi måste få en andhämtningspaus på ett par timmar för att få mer information.

– Det här beslutet är ungefär som ett börsstopp. Vi behöver bara mer information om vad som händer på marknaden innan vi kan upprätthålla våra marknadsledande repor, säger Thomas Olofsson.

– Det som upphör nu under några timmar är det stöd vi ger till marknaden genom att låna ut statsskuldväxlar. Den utlåningen vi gör är bara över natten till bankerna när det är brist på växlar och fungerar som ett stöd till marknaden.