Borg utmanas – av läsarna

Hur vill du spendera regeringens 30 budgetmiljarder? Gör som många andra och hjälp till att ta fram läsarnas egen höstbudget

NYHETER

På måndag kommer budgeten.

Och nu utmanas finansminister Anders Borg av aftonbladet.se:s läsare.

Småbarnsmamman Anna vill satsa på gratis förskola, taxichauffören Mikael vill ha bättre vägar i Norrland.

Vad skulle du vilja göra med regeringens 30 reformmiljarder?

Kom med förslag.

På måndag jämför vi - läsarnas budget mot finansminister Anders Borgs.

Det började på Harpsund den 22 augusti. På eftermiddagen, timmarna före regeringens årliga kräftskiva, berättade finansminister Anders Borg (m) om huvuddragen i den kommande budgeten.

Trots att de mörka molnen över världsekonomin hade tätnat under sommaren fanns en ljusstrimma i form av Sveriges goda offentliga finanser. Därför, sa Borg, tänker han och regeringen satsa drygt 30 miljarder kronor på skattesänkningar och reformer det närmaste året.

Sedan körde budgetturnén igång. I huvudrollerna: Alliansens fyra partiledare Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Jan Björklund (fp) och Göran Hägglund (kd).

28 augusti, Biomedicinskt centrum, Uppsala. Alliansledarna kallade till sin första gemensamma budgetpressträff. Budskap: regeringen lägger 15 miljarder på forskningen till och med 2012.

– Vi satsar mer på fyra år än vad socialdemokraterna gjorde på tolv, sa en nöjd Jan Björklund, utbildningsminister och ledare för folkpartiet.

3 september, Rosenbad, Stockholm. De fyra partiledarna samlade pressen igen. Den här gången var det landets pensionärer som skulle få sänkt skatt. Mest går till de fattigaste, ungefär 612 kronor i månaden.

– Det här träffar klockrent dem som har lägst pension, sa Göran Hägglund, socialminister och kd-ledare.

4 september, Stockholms centrum för ätstörningar. Rundvandring och pressträff med partiledarna igen. I fokus: psykiatrin. Totalt 2,7 miljarder till psykvården fram till 2011. 650 miljoner nästa år. Barn och unga prioriteras.

8 september, Tobii Technology AB, Danderyd. Sveriges företagare stod på tur när Fredrik, Maud, Jan och Göran gjorde ännu ett studiebesök i verkligheten. 16 miljarder i bland annat sänkt bolagsskatt och lägre arbetsgivaravgifter.

– Paketet är en rejäl injektion för landets företagare, sa Maud Olofsson, näringsminister och ledare för centerpartiet.

11 september, Göteborgs hamn. I blå bygghjälmar och brandgula reflexvästar kom nästa budgetnyhet: 7,6 miljarder till vägar och järnväg de kommande två åren. Med tidigare satsningar blir det totalt 10 miljarder.

– Den som är ansvarsfull med Sveriges finanser har råd att spendera, sa Fredrik Reinfeldt, statsminister och moderatledare.

16 september, Riksdagen, Stockholm. Inför kung och Sveriges riksdag levererade statsminister Reinfeldt det sista budgetrumfkortet: 15 miljarder i sänkt skatt för de som jobbar. Därmed går runt hälften av regeringens samlade budgetmiljarder till att sänka skatten.

Nu ställer vi frågan till dig: Hur vill du spendera budgetpengarna? På vad vill du lägga de 30 miljarderna? Sänkta skatter, mer till sjukvård, skola, försvar eller företagarna? Många har redan nappat på idén och skickat in sina alternativa förslag till hur regeringen bör använda budgetmiljarderna. Gör som de. Bli finansminister för en dag och hjälp till att ta fram läsarnas egen budget. På måndag, när Anders Borg går med sin lunta till riksdagen jämför vi. Satsar regeringen rätt?