Negativa omdömen i skånska förskolor

”Har problem med gränssättning”

NYHETER

”Har problem med gränssättning”, ”är opålitlig” och ”har börjat dregla alltmer”.

Det är några av de omdömen som skrivits ned om barn i skånska förskolor.

Det visar en granskning som Helsingborgs dagblad gjort.

– Det låter väldigt anmärkningsvärt, så får det absolut inte stå, säger Skolverkets jurist Eva Ulveson till tidningen när hon konfronteras med uppgifterna.

Helsingborgs dagblad och Nordvästra Skånes tidningar har kontaktat 40 förskolor i nordvästra Skåne och tagit del av de så kallade ”Individuella utvecklingsplaner” (IUP), som finns på förskolorna, där pedagogerna ska lyfta fram i vilka situationer barnen visar sina styrkor och förmågor.

”Ska vara positivt”

I UIP:erna får barnens brister inte nämnas, skriver HD.

– Det är funktionen som är viktig. Det som skrivs ska vara positivt och framåtsyftande, säger Eva Ulveson till tidningen.

Men i många IUP:er förekommer negativa omdömen om barnen, visar tidningens granskning.

”Behöver träna på att tolerera nya kompisar”, har pedagogerna på en förskola i Ängelholm noterat. ”Upplevs som osäker och avvaktande, kontakten med de andra barnen är begränsat, har börjat dregla alltmer”, står det i en IUP från en förskola i Helsingborg.

”Okunskap”

– Jag vet inte varför det blir fel men tror att det beror på okunskap. Det krävs att dokumentationen har diskuterats på förvaltningsnivå i kommunerna så att alla vet varför den görs. Dessutom måste förskolepersonalen informeras och utbildas, säger Magdalena Carlsson, undervisningsråd vid Skolverket, till HD.