Polisen satsar på kvinnofrid

NYHETER

Lagom till brottet kvinnofridskränknings tioårsdag kommer rikspolischefen Bengt Svenson med en lång lista på åtgärder som ska göra polisen bättre på att bekämpa våld mot kvinnor.

– Vi borde kunna göra fler utredningar och fler utredningar borde kunna leda till fällande dom, skriver han på Svenska Dagbladets debattsida.

Att utreda relationsbrott är svårt. Ord står mot ord och vittnen saknas ofta. Svensons och Rikspolisstyrelsens mål är att alla som utsätts för relationsbrott ska anmäla och orka fullfölja rättsprocessen.

För detta behövs, enligt Bengt Svenson, bland annat kvalificerad kompetens inom varje polismyndighet att utreda brott i nära relationer, rätt åtgärder på brottsplatsen för att säkra bevis, bättre kunskaper om barn som brottsoffer och om hedersrelaterat våld och bättre skydd för hotade människor.

Polisen ska också försöka förebygga fler brott och vara uppmärksamma på våld i samkönade parrelationer.

TT