Fick bara halva skadeståndet

NYHETER

Trots att Emelie Liljeberg bara fått halva sitt skadestånd utbetalat får hon inte hjälp från Brottsoffermyndigheten.

– 85 000 kronor är skadeståndsrättslig praxis, säger avdelningsdirektör Hans Sjölander.

Vårdaren som dömdes för våldtäkten på Emelie Liljeberg gick med på hennes skadeståndskrav.

Kan aldrig sänka

Därför fick hon ett betydligt högre belopp än vad som vanligen betalas ut för våldtäkt. Domstolen kan aldrig sänka ett belopp som gärningsmannen själv tycker är rimligt.

– Normalt är det 75 000 kronor för kränkning och 10 000 för sveda och värk i samband med våldtäkt, säger Hans Sjölander.

Eftersom vårdaren saknar pengar gick Emelies familjs försäkringsbolag in och betalade den summan. Resten av pengarna kan bli svåra att få – trots att hon har ett domstolsbeslut.

Fått praxisbeloppet

Hans Sjölander kan inte uttala sig om Emelie Liljebergs specifika fall, men tror att hon fått avslag på sin begäran hos Brottsoffermyndigheten just för att hon fått praxisbeloppet redan.

Praxis finns för att skadestånden inte ska bli för höga.

Vad ska hon göra?

– Brottsoffret kan hålla sin fordran levande och gå till kronofogden igen om ett par år, säger Hans Sjölander.