Löneklippet: +17 000 kr

Kraftigt höjd lön för EU-politikerna

Anders Wijkman, Inger Segelström, Cecilia Malmström & Christofer Fjellner
NYHETER

Sveriges EU-parlamentariker får kraftigt höjd lön efter valet nästa år - omkring 17 000 kronor mer i månaden.

Regeringen hade kunnat välja att vänta med höjningen i fem år.

- Då skulle man bara skjuta problemet framför sig, säger EU-minister Cecilia Malmström (fp) om att regeringen inte vill fasa in de nya lönerna senare utan låter dem slå igenom direkt efter valet till EU-parlamentet i juni nästa år.

Regeringen har också bestämt sig för att Sverige ska lägga svensk skatt på lönen, en lön som preliminärt blir cirka 70 000 kronor i månaden (7 400 euro) före skatt.

Ett skäl till den nationella skatten är att regeringen anser att de svenska ledamöternas villkor så långt det går ska vara jämförbara med riksdagsledamöternas. Trots det kommer de blivande EU-parlamentarikerna att få betydligt högre lön än de riksdagsvalda.

Stor skillnad

Nu betalas ledamöternas löner av hemländerna, vilket inneburit att de som haft lägst arvode haft under 10 000 kronor i månaden och de som haft mest tio gånger mer, över hundratusen kronor i månaden. Det har ansetts vara orättvist. I och med förändringen kommer flera länders ledamöter att få en kraftig lönehöjning, andra en lönesänkning.

De nuvarande 19 svenska parlamentarikerna har, som riksdagsledamöterna, 52 900 kronor i månaden och betalar svensk skatt.

De svenskar som väljs till EU-parlamentet i juni nästa år ser ut att få över 30 procent mer.

Fasa in

När EU-länderna blev överens om de nya lönerna och övriga villkor så gav de också medlemsländerna en möjlighet att välja. Valet består i att de kan lägga på nationell skatt och att de kan vänta en tid med att gå över till de nya lönerna.

Det innebär bland annat att Sverige, och alla andra, skulle ha kunnat vänta med att införa nya löner till 2014.

Sverige var bland de länder som kämpade mest för att få ta ut skatt på hemmaplan.

Både den nuvarande och den tidigare regeringens inställning är att skatt ska tas ut i Sverige, säger Malmström.

Hur det rent tekniskt ska gå till att lägga på skatten ska regeringen låta utreda.

Enligt Cecilia Malmström kommer en klar majoritet av medlemsländerna att lägga på nationell skatt.

FAKTA

Den kommande lönehöjningen är en följd av att EU-länderna för flera år sedan enades om att de 785 ledamöterna i EU-parlamentet, oavsett hemland, ska få samma lön och att den ska betalas ut av parlamentet.

Lönen bestämdes då utifrån vad en domare i EU:s domstol i Luxemburg har i lön. Den justeras årligen. Domarna har nu 19 330 euro i månaden och parlamentarikerlönen ska enligt överenskommelsen vara en dryg tredjedel (38,5 procent) av domarlönen.

Av de 785 direktvalda ledamöterna från 27 länder är 19 svenska.

Källa: TT

Lars Larsson/TT