670 miljoner till utländska miljöprojekt

"Motsvarar en satsning på sex till sju miljarder i Sverige"

NYHETER

Regeringen ökar anslagen till miljö- och naturvård med cirka 800 miljoner kronor, till över fem miljarder kronor per år under 2009–2011.

Merparten av ökningen går till satsningar på klimatanpassning, havsmiljö, internationella klimatinvesteringar och hållbara städer. Totalt satsas 670 miljoner på klimatprojekt utomlands vilket, enligt regeringen, motsvarar satsningar på sex till sju miljarder kronor i Sverige.

Däremot sänks, som tidigare, aviserats, anslaget för biologisk mångfald med nästan 200 miljoner kronor per år under de två närmaste åren. Miljöminister Andreas Carlgren anser, trots detta, att arbetet med att skydda värdefull natur kommer att nå sina mål fram till 2010.

Han påpekar att en stor del av den framtida miljöpolitiken presenteras i särskilda propositioner de kommande månaderna, bland annat i klimat- och energipropositionen i december, och den havspolitiska propositionen i början av 2009.

Även strandskyddet och de stora rovdjuren tas upp i särskilda förslag längre fram. För rovdjursförvaltningen avsätts redan nu 27 miljoner som går till länsstyrelserna i rovdjurslänen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM