Naturvetenskap får halv miljard

NYHETER

Skolelever behöver bättre kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, anser regeringen, och föreslår satsningar för 525 miljoner mellan 2009 och 2011.

Huvuddelen av pengarna ska gå till ett stimulansbidrag till de skolor som vill utveckla sin matematikundervisning.

TT