Säkerhetskontroll på flyg kan ha varit olaglig

EU-domstolens generaladvokat vill ogiltigförklara lagen

Olagligt förbud? Sedan 2003 har många fått olika vätskor och föremål beslagtagna vid flygplatsernas säkerhetskontroller. Nu kan den bakomliggande lagen ogiltigförklaras. (Arkivbild).
NYHETER

De senaste fem åren kan alkohol, parfymer, andra vätskor och personliga föremål ha beslagtagits utan rättslig grund.

Det anser EU-domstolens generaladvokat som nu vill ogiltigförklara lagen.

Sedan 2003 har väldigt många flygpassagerare har drabbats. Flygplatsernas säkerhetskontroller har avvisat passagerare och beslagtagit deras tillhörigheter.

Bakgrunden är en lag, en EU-förordning som slår fast vad som är förbjudet att ta med som handbagage i EU. Men av säkerhetsskäl har lagen varit hemlig. Därför har inte personalen på flygplatsernas säkerhetskontroller kunnat hänvisa till någon lag som passagerarna själva har kunnat ta del av, uppger Göteborgs-Posten (GP).

Brottsligt och oacceptabelt

Först den 19 augusti i år publicerades hela texten för första gången i den officiella EU-tidningen och blev därmed offentlig för alla EU-medborgare.

Att medborgarna tidigare inte har kunnat ta del av lagen är oacceptabelt och brottsligt, anser Eleanor Sharpston som är generaladvokat vid EU-domstolen i Luxemburg. Man kan inte väntas följa lagar som är hemliga.

Hon anser att felet är så pass allvarligt och uppenbart att förordningen bör förklaras ogiltig, skriver GP. Generaladvokatens utlåtande är ett förslag till dom, som EU-domstolen ofta brukar följa.

Begära ersättning

Vad det innebär för de medborgare som anser sig ha drabbats är ännu oklart.

– De delar av förordningen som har varit hemliga har ju gjorts publika nu. Men om någon vill begära ersättning får man väl i första hand vända sig till den flygplats som har utfört säkerhetskontroll eller vända sig till domstol. Jag har inte gjort någon rättsutredning på det, säger Annika Ramstedt vid Luftfartsstyrelsen i Linköping till GP.