Matti Vanhanen: Skärp vapenlagen

Finlands statsminister vill också utreda hur varningssignaler på nätet ska upptäckas i tid

Foto: REUTERS
Inrikesminister Anne Holmlund, statsminister Matti Vanhanen och utbildningsminister Sari Sarkomaa vid dagens presskonferens.
NYHETER

Ska privatpersoner överhuvudtaget få ha handeldvapen?

Nja, Finlands statsminister Matti Vanhanen är inte helt övertygad.

Frågan bör övervägas, anser han.

Handeldvapen hör egentligen hemma på skjutbanor, uppger statsminister Matti Vanhanen (c), för finska Yle. Och nu måste vapenlagen skärpas betydligt, påpekar han.

I dag har var åttonde finsk medborgare vapen och kanske är det till och med så, säger han till tv-kanalen, att privatpersoner inte alls ska få ha handeldvapen annat än på skjutbanor.

Vill utveckla internet

Därtill vill den finske statsministern utreda vilka möjligheter det finns att utveckla internet så att eventuella hot och varningssignaler kan noteras i tid. Enligt Yle diskuterade han alternativa möjligheter med bland andra företrädare för Microsoft och Google redan efter fjolårets händelser i Jokela.

Vanhanen uttryckte sorg över händelserna i Kauhajoki. Vid en presskonferens lovade han att all nödvändig krishjälp ska ordnas för offren och deras anhöriga.

Sorgflaggning

I morgon reser han tillsammans med undervisningsminister Sari Sarkomaa till Kauhajoki. Det finska inrikesministeriet rekommenderar sorgflaggning under hela tisdagen.