Soldater ska patrullera italiens gator

Kritiker varnar för totalitär regim

NYHETER

Italiens städer ska bli säkrare – med hjälp av 2 500 soldater utsända av staten.

Men kritiker varnar för en allt mer totalitär regim.

– Vänstern menar att Berlusconi än mer koncentrerar makten till sig själv, säger Tomas Lappalainen, expert på italienska maffian.

2 500 soldater ska patrullera alla större italienska städer. Det är kontentan av det nya dekret som regeringen utfärdat.

Soldaterna ska få "ordningsupprätthållande funktion" med befogenheter att likna vid polisens.

Och det är här problemet ligger:

– Tidigare har soldaterna satts in vid akuta kriser för att vakta byggnader eller liknande. Det har skett i syfte att frigöra polisiära resurser. Men nu ska de gå på människor, undersöka och kolla upp saker, säger Tomas Lappalainen, författare till böckerna Maffia och Camorra samt expert på italienska maffian.

– Man kan säga att de blir en del av polisväsendet. Det här gillas naturligtvis inte av polisen som tycker att de borde få utökade resurser.

Kritiker menar att staten – med Berlusconi i spetsen – borde stifta lagar i stället för att utförda dekret. Det man nu gör är att knyta makten än närmare till sig samt försvaga den juridiska makten.

– Man varnar för en militarisering av samhället, säger Tomas Lappalainen som själv inte vill uttala sig eftersom han inte vet exakt vad som föranlett beslutet.

– Men jag känner mig tveksam till det. Jag förstår inte varför man inte går via den polisiära organisationen där komptensen finns. Militären har exempelvis ingen lokal kännedom.

Vad får det för konsekvenser?

– Jag tror att medborgarna och staten hamnar längre ifrån varandra. 2 500 soldater är inte så jättemycket men man riskerar att förvärra problemen i Syditalien där avståndet mellan medborgare och stat redan är väldigt stora. Nyckeln till maffiakriminaliteten ligger i att medborgarna och staten samarbetar. Att medborgarna upplever staten som sin stat.

Går man mot en mer totalitär regim?

– Det menar vänstern i Italien, själv har jag inte hela bilden klar för mig. Men kritiker menar att staten koncentrerar makten till sig själva genom att minska journalisternas och åklagarnas makt . Historisk ligger det något i det. Berlusconis hela maktställning är djupt problematisk ur demokratisk synvinkel. En premiärminister som försvarar sig mot åtal genom att ändra lagen och som använder sina egna medier för att driva valkampanj - alltihop är hårresande naturligtvis.

Och det här kan vara ytterligare ett sådant drag från honom?

– Ja visst, det kan det vara.