Värnpliktiga stoppade AK 5 i munnen

La sedan ut bilderna på internet

NYHETER

Två värnpliktiga vid marinbasen i Karlskrona fotograferade sig själva med automatkarbiner i munnen och lade sedan ut bilderna på internet, uppger lokala medier sedan Värnpliktsnytt uppmärksammat händelsen.

Tilltaget bröt mot en rad regler.

– Det dåliga omdömet av att göra så här, att visa upp sig på det här sättet skadar framförallt Försvarsmakten och även dem själva naturligtvis. Det är beklämmande, säger marinbaschefen Ola Truedsson till Värnpliktsnytt och lovar åtgärder.

Bilderna har nu plockats bort från internet och samtliga värnpliktiga ska få utökad information om de regler som gäller för såväl vapenhantering som fotografier som tas inne på förbandet.