Rekryterar spioner via Facebook

Brittiska underrättelsetjänsten annonserar på sajten

Världens mest kände spion Skådespelaren Daniel Craig som den kände karaktären James Bond.
NYHETER

Brittiska MI6 söker efter en ny generationen spioner.

Tidigare har man använt mer traditionella tillvägagångssätt.

Men nu testar man något nytt och annonserar på Facebook.

I Storbritannien orsakar MI6 nya jobbkampanj stora rubriker. Det är dock inte första gången som den brittiska underrättelsetjänsten annonserar ut nya tjänster. Redan 2006 annonserade MI6 i Times. Den här gången är det dock nätet som gäller, eftersom man vill attrahera olika slags personer med olika bakgrund. På bland annat Facebook som är en populär sajt bland unga personer, ses annonsen denna månad.

God respons

”Dags för en ny karriär? MI6 kan använda din kunskap. Kom till oss och arbeta med att samla in och analysera globala underrättelseinformation i syfte att försvara Storbritannien.”

Så lyder ett av de budskapen som möter hågade blivande brittiska spioner.

– Ett antal offentliga medier används för att visa jobberbjudanden i organisationen och Facebook är ett exempel, säger en taleskvinna till den brittiska tidningen Guardian.

Längre tillbaka rekryterade MI6 sina hemliga spioner genom att välja ut kandidater vid fina universitet i landet. MI6 verkar dock vara nöjda med utfallet av den nya annonskampanjen som riktar sig till unga vuxna med högskoleutbildning.

– Vi har än så länge fått en väldigt god respons, säger taleskvinnan.

Inga svenska spioner

Staffan Slörner, marknadschef på Försvarsmaktens Högkvarter, berättar för aftonbladet.se att även Försvarsmakten i Sverige har använt Facebook för att rekrytera personal.

– Vi har jobbat med Facebook i ett par år. De sociala medierna är något vi använder oss av i rekrytering, dock inte för att hitta spioner. Men när vi har sökt specialistofficerare och personer till andra utbildningar har det funkat bra.

Han berättar att just de sociala medierna kan vara bra att använda när man söker efter personal.

– Då kan man gå lite djupare i målgrupperna, jämfört med om man använder de bredare medierna.

Han berättar att man i Sverige inte rekryterar några spioner.

– Däremot har vi personal som arbetar med underrättelsetjänst men det är inget som vi pratar om eller som jag vet något om. Men i regel är det långt senare man börjar arbeta med sådana saker. Vi plockar inga 20-åringar till det utan man måste ha erfarenhet.

Han berättar att man det finns flera önskvärda egenskaper som söks hos dem som vill arbeta inom Försvarsmakten.

– Generellt sett finns det många jobb där det krävs en god analytisk förmåga, där man ska vara en problemlösare och kunna fungera som det i pressade situationer och extrema miljöer, säger Staffan Slörner.