Här står de i miljöfrågorna

NYHETER

Här står de i miljöfrågan

Växthuseffekten

John McCain har gått från att förneka att det är människan som står för klimathotet till att vara en av de mest drivande republikanerna i miljöfrågan. Trots det kritiseras han hårt av miljörörelsen för att blunda för stora problem.

Hans uttalade mål är att kapa utsläppen av växthusgaser med 60 procent under 1990-talets nivåer fram till 2050.

Barack Obama upprepar ofta i sina tal att han vill sänka USA:s totala miljöpåverkan med 80 procent under 1990-talets nivåer fram till 2050. Han vill uppnå det genom att låta företag betala för all koldioxid de släpper ut.

Kärnkraften

McCain är en vän av kärnkraft opch planerar att bygga 45 nya kärnkraftsverk för att garantera USA:s energibehov fram till 2030. Han vill också bygga satsa pengar på en internationell anläggning för hantering av kärnavfall.

Obama vill hålla kärnkraftsalternativet öppet, men säger att USA inte bör bygga fler kärnkraftsverk till dess man har funnit en tillförlitlig metod för slutförvaring av kärnavfallet.

Bränsle och energi

McCain stöder utökade oljeborrningar utanför USA:s kust, men röstade nej till att borra i Alaska nationalpark. Han upprepar ofta i sina tal ofta att USA ska sluta att handla olja av länder ”som inte gillar USA, särskilt mycket”.

I sitt valprogram säger han att den framtida oljemarknaden borde regleras hårdare till förmån för utvecklingen av förnyelsebara bränslen. Han motsätter sig dock en lagstiftning om snålare bensinmotorer för bilar och lastbilar och förespråkar inte högre skatter på bensin och diesel.

Föreslår en skattelättnad på 5000 dollar för amerikaner som köper miljöbilar.

Obama har sagt att USA bör minska oljeförbrukningen med 35 procent till 2030, men omvärderat sin strikta nej-linje vad gäller utökade borrningar. Han anser att man ska exploatera vattnen utanför Floridas kust i jakt på ny olja.

På kort sikt vill Obama ge 150 miljarder dollar till forsskning om nya och förnyelsebara bränslen. Han har jämfört USA oljeberoende med alkoholism.

”Att erkänna att Amerika är beroende av olja utan att följa en verklig plan för energioberoende är som att erkänna alkoholism och sedan strunta i att följa 12-stegsprogrammet.”

Källor: National Journal, The Atlantic, Barackobama.com, Johnmccain.com,