”Måla inte allt i svart”

Sven Otto Littorin om neddragningarna på Volvo Lastvagnar

NYHETER

Svensk fordonsindustri står inför en jobbig period.

Det säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i en kommentar till att Volvo Lastvagnar planerar att skära ned personalstyrkan med 1 400 personer.

– Men man ska inte måla allt i svart. Industrin är väl rustad att genomföra de omställningar som måste till, säger han till TT.

Från samhällets sida kommer man att på olika sätt ge stöd till de som nu tvingas lämna sina jobb.

”God beredskap”

– Det finns en god beredskap hos våra myndigheter och en vilja hos alla berörda parter att hantera den besvärliga situationen. Vi gör nu en ordentlig inventering av utbildningsinsatser och annan hjälp som behövs för att folk ska komma vidare. Här krävs en bred palett av aktiviteter, säger Sven Otto Littorin.

Starka marknadsandelar

På en pressträff i Umeå kommenterade även näringsminister Maud Olofsson (c), neddragningarna på Volvo Lastvagnar. Hennes budskap var bland annat att den budget som regeringen nyligen la är ”ett bra verktyg för att möta den kommande lågkonjunkturen på ett bra sätt”.

– Vi ser att Volvo Lastvagnar måste göra den här neddragningen. Men vi ser också att de har investerat så att de när konjunkturen vänder har förutsättningar att ha starka marknadsandelar, sa Olofsson till TT.

ARTIKELN HANDLAR OM