Fler vägavgifter i framtiden

Regeringen föreslår mer medfinansiering i förslag som läggs i dag

NYHETER

Fler vägprojekt ska i framtiden betalas av dig och mig.

Det är ett av förslagen i regeringens infrastrukturproposition som kommer i dag.

Från statens sida lovar ansvarig minister Åsa Torstensson 46 extra miljarder.

Pengarna ska räcka fram till 2021. Underhåll av de vägar som redan finns, bättre transportmöjligheter i storstäderna och lösningar för att minska utsläppen är något av det som prioriteras.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) att lokala aktörer ska få mer att säga till om när nya transportvägar byggs. Dialog med näringslivet betonas.

Snabbare tåg

Och så ska det gå att per tåg ta sig från Stockholm till Köpenhamn på mindre än tre timmar. Enligt Ekot handlar en av de största satsningarna om den så kallade Europabanan - en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö, via Jönköping på den östra sidan av Vättern.

En första etapp blir byggandet av Ostlänken, en snabbjärnväg mellan Stockholm och Linköping.

För att klara alla satsningar räknar regeringen med att du och jag ska bidra med pengar.

Vägavgifter och trängselskatter

”Regeringen ser också över lagstiftningen för att bredda medfinansieringen utöver dagens 30 miljarder kronor”, skriver Åsa Torstensson på DN Debatt.

Det betyder i klartext fler vägavgifter och trängselskatter.

Totalt innehåller propositionen 417 miljarder kronor som ska räcka under perioden 2010 - 2021. 136 miljarder ska gå till bland annat drift och underhåll av statliga vägar, 64 miljarder går till drift och underhåll av statliga järnvägar och 217 miljarder ska användas för att utveckla transportsystem.