Tre pirater döda i eldstrid

Foto: AFP
Eldstrid Ombord på det kapade ukrainska fartyget Faina som ligger utanför Somalia pågår en konflikt mellan kaparna. En konflikt som har eskalerat i en eldstrid där tre av piraterna dödades.
NYHETER

En intern konflikt ombord på det kapade ukrainska fartyget utanför Somalia har eskalerat i en eldstrid.

Tre av piraterna sägs ha dödats - men piraterna tillbakavisar uppgifterna.

– Inga stridigheter har ägt rum bland oss, sade kaparna talesman Sugule Ali via satellittelefon till nyhetsbyrån AFP.

De 50 piraterna ombord på MV Faina har olika åsikter om hur den sex dagar långa kapningen ska få ett slut. Tre pirater ska ha dödats i en eldstrid ombord, uppger en afrikansk sjöfartsorganisation.

Piraterna själva kallade uppgifterna ”propaganda”.

– Vi står lika enade som förut, och inga stridigheter har ägt rum bland oss, sade kaparna talesman Sugule Ali till AFP över satellittelefon.

Oljetransporter

Faina ligger omringat av internationella fartyg en knapp mil från hamnstaden Hobyo i Somalia. Ingen vågar anfalla på grund av det kapade fartygets explosiva last med 33 ryska stridsvagnar, vapen och ammunition. Dessutom tar man hänsyn till den fångade besättningen på 20 personer, de flesta ryssar och ukrainare.

Fartygskapningar längs Somalias obevakade kust har ökat dramatiskt på senare år. Bara i år räknar man till över 60 attacker.

Kapningarna var ämnade att skrämma utländska fiskebåtar från rovfiske, men blev snart till en välorganiserad lukrativ industri – i Adenbukten utanför Somalia passerar drygt en tredjedel av världens oljetransporter på väg mot Suezkanalen.

På tisdagen fick ett annat kapardrama sin lösning sedan en malaysisk rederi betalat lösesumman för två av sina skepp. En talesman uppgav att det var emot rederiets policy, men nödvändigt för att rädda fartygens besättning.

Kenya eller Sudan?

Motsägande uppgifter förekom på tisdagen huruvida Fainas last var ämnad för södra Sudan eller Kenya.

– Men vem som äger vapnen är inte vårt problem, vårt problem är de 20 miljonerna dollar, sade piraternas talesman Sugule Ali.

Hans grupp har alltså krävt 20 miljoner dollar för att släppa Faina.

Det råder en bräcklig vapenvila i södra Sudan sedan 2005 efter mer än 20 års krig mot norra Sudan. Även om det blir svårt för piraterna att lasta av stridsvagnarna, kan vapnen och ammunitionen eller den stora summan innebära en farlig vändning i inbördeskriget i Somalia.