Här är sossarnas skuggbudget

Yrkesutbildning, sänkta arbetsgivaravgifter och mer pengar till vägarna finns med

NYHETER

I dag kommer socialdemokraternas skuggbudget.

Storsatsning på yrkesutbildning och återinförd förmögenhetsskatt står på programmet.

Här presenterar vi de förslag som hittills är kända - och jämför dem med regeringens satsningar.

Skatter

Socialdemokraterna säger nej till regeringens tredje jobbskatteavdrag på 15 miljarder kronor som införs från årsskiftet. Däremot säger man ja till de båda tidigare skattesänkningarna för de som jobbar på sammanlagt 50 miljarder kronor. Men socialdemokraterna vill fördela skattesänkningen annorlunda genom att rikta den till dem som är med i en a-kassa. Den som betalar högst a-kassa får störst sänkning, upp till och med 75 procent. Den som inte är med i en a-kassa får istället en skattehöjning varje månad.

Förmögenhetsskatten ska återinföras men socialdemokraterna föreslår att fribeloppet höjs till fyra miljoner kronor för ett par, enligt Svenska Dagbladet. Skattesatsen sänks från 1,5 till en procent i socialdemokraternas förslag.

Redan i somras meddelade s-ledaren Mona Sahlin att man inte tänker återställa fastighetsskatten som regeringen har reformerat. Däremot vill man höja skatten för villor taxerade till över fem miljoner kronor. Skatt i efterhand på redan beviljade uppskov tas bort. Upp till den nivån ska alla, inte bara pensionärer, få del av inkomstskyddet som innebär att ingen sak betala mer än fyra procent av sin inkomst i fastighetsskatt.

REGERINGEN: Skatten för de som jobbar sänks med 15 miljarder kronor. Låg- och medelinkomsttagare tjänar mest, räknat i procent. Gränsen för när man måste betala statlig inkomstskatt höjs från en månadslön på 28 400 kronor till en lön på 31 700 kronor.

A-kassa och sjukförsäkring

Socialdemokraterna vill höja taket i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Alla ska få 80 procent i sjukpenning på inkomster upp till 37 000 kronor. Ersättningsnivån ska höjas. Även den som varit sjuk i mer än ett år ska få 80 procent i ersättning.

REGERINGEN: Regeringen sänker avgiften till a-kassan med runt 50 kronor i månaden.

Vägar och järnväg

Socialdemokraterna vill satsa 820 miljoner kronor år 2010 för att göra E22 i Skåne till motorväg. Det är sträckan mellan Hurva och Linderöd (mellan Kristianstad och Lund) som s vill göra till fyrfilig motorväg.

REGERINGEN: Fram till 2010 satsar regeringen cirka åtta nya miljarder på väg- och järnvägsprojekt över hela landet.

Företag och jobb

Precis som regeringen vill socialdemokraterna sänka bolagsskatten till 26,3 procent.

Arbetsgivaravgiften vill s sänka med en procent och med 2,5 procent för småföretagen.

Den som anställer en arbetslös ungdom slipper att betala någon arbetsgivaravgift.

Företag och organisationer som anställer den som varit sjuk eller arbetslös en längre tid ska få ett skatteavdrag på upp till två tredjedelar av lönen.

REGERINGEN: Arbetsgivaravgiften sänks med en procentenhet och 3:12-reglerna reformeras. Arbetsgivaravgiften för unga upp till 25 år sänks. De innebär att arbetskostnaderna för ungdomar blir cirka 12 procent lägre än vid full arbetsgivaravgift. Bolagsskatten sänks från 28 till 26,3 procent.

Skola och utbildning

Socialdemokraterna vill satsa 10 miljarder på bland annat yrkesutbildning de kommande tre åren. Miljarderna ska gå till: yrkesutbildning för arbetslösa, satsning på yrkesvux, mer resurser till den kvalificerade högskoleutbildningen, fler högskoleplatser, mer samverkan mellan högskolan och arbetslivet samt bättre kvalitet i högskolan. Även miljöpartiet står bakom förslaget.

Dessutom vill man ge tre miljarder de kommande tre åren för att höja kvaliteten i den svenska skolan. Miljarderna ska gå till: mindre klasser, fler behöriga lärare, mer vidareutbildning, fler specialpedagoger samt resurser till läxhjälp. Socialdemokraterna vill också bilda ett ”pedagogiskt insatsteam” vid Skolverket. Teamet ska hjälpa de skolor som behöver stöd att förbättra sina resultat.

REGERINGEN: Fram till 2011 satsar regeringen 1,8 miljarder på yrkesutbildningen. Bland annat ska lärlingsutbildningen på gymnasiet få fler platser och en yrkeshögskola startas. Läkar- och tandläkarutbildningen byggs ut. Förskollärarna ska erbjudas fortbildning och den allmänna förskolan byggs ut till att gälla alla treåringar. På skolans område görs en särskild satsning på matematik och naturvetenskap.

Vård och omsorg

Nästa år vill socialdemokraterna satsa 200 miljoner på ökad tillgänglighet och 800 miljoner på förbättrad kvalitet i sjukvården.

På tandvården vill s satsa 2,1 miljard de kommande tre åren.

Socialdemokraterna vill satsa en miljard under tre år på arbetslivsinriktad rehabilitering. Syfte: att fler sjuka ska komma tillbaka i arbete.

REGERINGEN: En miljard ska gå till de landsting som lyckas uppfylla vårdgarantin. Målet är att korta vårdköerna. Äldre ska tas om hand på ett värdigare sätt och på det lägger regeringen 200 miljoner fram till 2011. Psykvården får 2,7 miljarder till och med 2011.

Arbetsmiljö

Socialdemokraterna vill ge Arbetsmiljöverket 100 miljoner kronor mer varje år fram till 2011. Pengarna ska gå till: fler inspektioner på arbetsplatser där flest olyckor inträffar, bättre arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken samt fler arbetsmiljöinspektioner i småföretagen.

Lokala skyddsombud ska få bättre utbildning. 20 miljoner kronor avsätts.

20 miljoner kronor går till forskning om kvinnors arbetsmiljö. Pengarna gäller för 2009 och 2010.

REGERINGEN: Arbetsmiljöverket får 33 miljoner kronor för ett effektivare arbetsmiljöarbete.

Kultur

Socialdemokraterna vill satsa 100 miljoner kronor fram till 2011 på mer kultur i förskola och skola. Läsandet utanför skolan ska stimuleras.

Fri entré på statliga museer ska återinföras.

Fler mindre biografer runt om i landet ska digitaliseras.

REGERINGEN: 13 miljoner kronor ska förbättra samarbetet mellan kulturliv och näringsliv. Museerna får 40 miljoner kronor i budgeten. Pengarna går till bland annat Nationalmuseum, Moderna museet och Nobelmuseet. Nära 60 miljoner kronor satsas på scenkonsten under 2009. Pengar ges också till mer skapande och läsning i skolan.

Övrigt

Det ska bli enklare att bo på landet. Socialdemokraterna vill ge 20 miljoner kronor för att så många som möjligt på landsbygden ska få behålla sina mackar, mataffärer och andra serviceställen.