Aftonbladet
Normal text Stor text Extra stor text
Textstorlek:
Ingvar Åkesson, generaldirektör för FRA. Ingvar Åkesson, generaldirektör för FRA. Foto: MAGNUS WENNMAN

FRA fick inte hindra mord

Frågor och svar ur det tidigare hemligstämplade dokumentet

    FRA har nyligen – delvis – hävt hemligstämplingen av dokumentet ”Frågor & svar”, som nedtecknats vid ett internt möte den 5 februari 2007.

    Den som svarar på anställdas frågor här är chefsjurist Michaela Dráb.

Fråga:

Får inte FRA lämna uppgifter vidare om vi till exempel hittar information som kan förhindra mord?

Svar:

Signalspaningslagen innehåller en bestämmelse som innebär ett förbud mot rapportering av sådan överskottsinformation rörande enskilda som saknar relevans ur försvarsunderrättelsesynpunkt. Av detta följer att det inte vid sidan av den generella rapporteringsregleringen finns utrymme för uppgiftslämnande i särskild ordning till polisen eller andra brottsförebyggande och brottsbekämpande myndigheter.

Fråga:

Har politikerna frånsagt sig möjligheten att faktiskt förhindra brott med öppna ögon?

Svar:

Ja. Vi ska syssla med hot mot landet, inte mot enskild person.

Fråga:

Finns det inga övergripande lagar som gör att man är skyldig att ingripa vid brott?

Svar:

Inte så vitt jag vet.

Tidigare hemligstämplade dokument visar hur myndigheten har kunnat tänja på lagen

FRA har kunnat tänja på lagen – och sluppit djupare granskning.

Det visar tidigare hemligstämplade dokument som Aftonbladet tagit del av.

Detta gäller bland annat ett förhindrat politiskt mord i Sverige.

Nyheten om att FRA stoppat ett politiskt mord slogs upp stort i medierna i somras. Med hjälp av signalspaning hade FRA upptäckt att en mordpatrull var på jakt efter en person som flytt till Sverige. Detta var några år in på 2000-talet.

Lämnade till Säpo

Enligt vad Aftonbladet erfar lämnade FRA uppgifterna vidare till Säpo som sedan genom olika åtgärder stoppade attentatet mot den politiske flyktingen, jagad av agenter från sitt gamla hemland.

Avslöjandet, som kom från FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson, kunde inte ha kommit mer lägligt.

Då hade FRA-debatten börjat rasa i tidningar och tv. Nyheten blev ett viktigt argument för att FRA behövs.

Bröt mot lagen

Men Aftonbladet har nu fått ut tidigare hemligstämplade dokument som visar att FRA medvetet kan ha brutit mot lagen i hanteringen av mordförsöket.

Dokumentet är en sammanställning av frågor och svar från ett internt möte på FRA i februari 2007.

En anställd frågade då:

Får inte FRA lämna uppgifter om information som kan förhindra mord?

Chefsjuristen Michaela Dráb förklarade då, på ett ganska invecklat sätt, att det inte är tillåtet när det gäller enskilda personer:

– Signalspaningslagen innehåller en bestämmelse som innebär förbud mot rapportering av sådan överskottsinformation rörande enskilda som saknar relevans ur försvarsunderrättelsesynpunkt. Av detta följer att det inte vid sidan av den generella rapporteringsregleringen finns utrymme för uppgiftslämnande i särskild ordning till polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter.

Den anställde var inte riktigt klar över betydelsen av svaret utan ställde följdfrågan:

Har politikerna frånsagt sig möjligheten att faktiskt förhindra brott med öppna ögon?

– Ja, svarade chefsjurist Michaela Dráb. Vi ska syssla med hot mot landet, inte mot enskild person.

Vad var det då för politiskt mord som FRA medverkade till att stoppa? Aftonbladet har begärt ut dokumentationen om mordpatrullen. Men FRA och nyligen även kammarrätten har beslutat att det råder sekretess. Inte ett ord eller en enda siffra kan lämnas ut.

18 olika rapporter

Det enda som indirekt framgår i avslagsbeslutet är de intetsägande beteckningarna på 18 olika underrättelserapporter där det planerade mordet och FRA: s agerande är dokumenterat. Om mordförsöket hade betydelse ur försvarsunderrättelsesynpunkt går därmed inte att få reda på.

Under sommarens FRA-debatt framställdes försvarets underrättelsenämnd, FUN, som en garant för att kabelspaningen ska skötas korrekt. Men i dokumentet från FRA:s interna möte 2007 framgår det också att flera FRA-chefer anser att FUN inte gjort någon djupare granskning av verksamheten de senaste fem åren.

Tror på ökad kontroll

En anställd frågar:

Varför ska vi tro att det blir bättre den här gången?

Chefsjuristen Michaela Dráb hänvisade bland annat till att FUN nu skulle ha två ledamöter som varit domare. Och fortsatte:

– Med hänsyn till ovanstående, FRA:s access till kabel och den uppmärksamhet som varit/är kring våra frågor förväntar jag mig inget annat än att kontrollen från FUN kommer att öka.


Utskriftsdatum:
Publicerad: 2008-10-18
Webbadress: https://www.aftonbladet.se/nyheter/article11540936.ab
© Aftonbladet
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11