Friskolor får nej av borgerligt styrda kommuner

NYHETER

Många borgerligt styrda kommuner i landet säger nej till fristående gymnasier även om skolan ska ligga i grannkommunen. Anledningen är oro över att de kommunala skolorna ska behöva läggas ner, skriver DN.se

På flera håll runt om i landet säger den borgerliga alliansen i kommunerna nej till etablering av fler fristående gymnasier. Anledningen är oron över att de kommunala skolorna ska behöva läggas ned, skriver DN.se.

Trelleborg är en av kommunerna som säger nej .

Här är politikerna oroliga över att fler elever skulle lockas till friskolor och att den kommunala gymnasieskolan i staden skulle behöva stängas.

Kommunen har redan märkt av att många elever söker sig till Malmö som ligger några mil bort.

Säger nej

Eftersom skolinspektionen ska ta in yttranden från berörda kommuner innan man beslutar om en ny skoletablering använder Trelleborg kommun sin rätt att säga nej till alla skolor som inriktar sig på de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen och som inte bidrar till större valfrihet, skriver tidningen.

Den borgerliga alliansen i Trelleborg är inte den enda borgerligt styrda kommun som motsätter sig etableringen av fler fristående gymnasieskolor. Den borgerliga alliansen i Sandviken vill inte se fler fristående gymnasier i Gävle och de borgerliga i Linköping och Karlstad har också nobbat etableringar av några fristående gymnasier.

På riksnivå vill moderaterna ta bort möjligheten för grannkommuner att ha inflytande över nya skoletableringar.