Möss gnagde på ost i ostfabriken

Boxholms mejeri får allvarlig kritik av Livsmedelsverket

NYHETER

Spår av gnagare på ostlagret och bristande rutiner vid pastörisering och kryddkok.

Boxholms mejeri i Boxholm får allvarlig kritik av Livsmedelsverket.

Vid en rutinkontroll i september noterade verkets inspektör stora brister i hur mejeriet följer livsmedelslagen. Mejeriet ska bedöma faror och risker vid tillverkningen, och bestämma rutiner för att eliminera dessa.

Men nu slår verket i en rapport fast att företaget inte följt sina rutiner. Bland annat har personalen inte följt instruktionerna vid pastörisering av mjölk och kokning av kryddor, något verket ser allvarligt på.

Slarv med rutiner

– Har man tagit fram rutiner för hur man ska styra processen och sedan missköter de punkterna, då är det dåligt. Det är det jag tycker är allvarligt, säger Susanne Sylvén, mejeriinspektör på Livsmedelsverket.

Inspektören fann också spår av gnagare, troligen möss, i en lagerlokal.

– Företaget har inte följt upp varför gnagarna var där och analyserat vilka förebyggande åtgärder som behöver sättas in, säger Susanne Sylvén.

Det brast också i mejeriets rutiner för städning, ordning och hygien.

Tar till sig kritiken

Företaget har nu utarbetat en plan för att åtgärda de kritiserade punkterna.

– Vi tar åt oss av kritiken och stänger i januari mejeriet i två dagar för att utbilda hela personalen, säger vd Thomas Lundh. Alla anställda på företaget måste förstå allvaret i kritiken hela vägen ut.

De anställda ska utbildas i HACCP, ett kontrollprogram för att identifiera mikrobiologiska, allergena och andra risker och styra tillverkningen så att riskerna elimineras.

Enligt Thomas Lundh arbetar företaget ständigt för att uppfylla alla krav som ställs på verksamheten.

– Man får jobba på det hela tiden, någon som städat kanske slarvar med att fylla i ett städdokument och då blir det en avvikelse, säger han.

FAKTA

Boxholms mejeri

Boxholms mejeri i Boxholm i Östergötland är ett av två kvarvarande privata mejerier i Sverige som tillverkar hårdost.

Företaget ingår som ett helägt dotterbolag i den privatägda Boxholms AB-koncernen. Det nuvarande mejeriet byggdes 1939 och har successivt byggts om och moderniserats. 1952 framställde man Sveriges första gräddost.

Produktionen är till viss del Krav-godkänd. Mejeriet är också certifierat enligt det brittiska produktkvalitetssystemet BRC (British Retail Consortium).