Kamerabevakning av Stureplan godkänd

Kammarrätten ger polisen klartecken

NYHETER

Kammarrätten ger polisen klartecken att sätta upp kameror på bland annat Stureplan i centrala Stockholm.

Brottsbekämpning väger tyngre än integritet, bedömer rätten. Men JK tänker överklaga.

Medborgarplatsen och Stureplan hör till Stockholms krogtätaste och mest brottsutsatta platser. Därför har polismyndigheten i Stockholm sökt tillstånd för att installera övervakningskameror i de båda områdena.

På onsdagen beslutade kammarrätten att ge tillstånd till allmän kameraövervakning vid Stureplan men också vid Medborgarplatsen och Björns trädgård. Övervakningen runt Stureplan begränsas till att gälla mellan klockan 23 och 06.

Som komplement

– Vi har visat att det förekommer mycket våldsbrott kopplat till alkohol på Medborgarplatsen. Polisen har vidtagit åtgärder som inte har räckt till så man behöver kameraövervakning som ett komplement, säger Lars Modig, jurist på Stockholmspolisen.

Redan för ett år sedan fick polisen tillstånd av länsrätten till kameraövervakning vid Stureplan. Justitiekanslern (JK) överklagade då med argumentet att hänsyn ska tas till den enskildes integritet, men får nu avslag i kammarrätten.

– Vi är lite besvikna och hade hoppats att rätten skulle göra en annan bedömning när det gäller balansen mellan övervakningsintresset och integritetsintresset, säger justitiekansler Göran Lambertz.

Särskilt känsligt

JK kommer att överklaga till högsta instans, Regeringsrätten, där ett antal liknande fall redan ligger. Enligt honom är övervakningen av Stockholm city särskilt integritetskänslig och ett av de viktigaste målen att vinna.

– De här kamerorna fångar in människor som är ute på stan, många av dem på sin fritid. Det är inte särskilt behagligt att det sitter människor och tittar på en när man är ute på det sättet. Det ska man vara väldigt försiktig med, säger Lambertz.

– Får man ett samhälle där det finns kameror på alla människor är det inte bra.

FAKTA

Platserna som får övervakas

I City:

Stureplan

Biblioteksgatan

Birger Jarlsgatan

Kungsgatan

Norrlandsgatan

Grev Turegatan

Sturegatan

På Södermalm:

Götgatan

Folkungagatan

Tjärhovsgatan

Björns trädgård

Matilda Lindwall/TT