Var fjärde lärare har hörselskador

Bullret kan överstiga den nivå där industrin kräver hörselskydd

NYHETER

Ljudnivån i skolor, på dagis och på fritids är ofta så hög att personalen får permanenta hörselskador.

I bland överskrider bullret den nivå där industrin kräver hörselskydd.

– Skolan ska inte behöva ha en arbetsmiljö som inte accepteras på andra arbetsplatser, säger Robert Wålinder, överläkare vid arbets- och miljömedicin på Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala.

Han och kollegorna Greta Smedje och Carl Hogstedt har gjort bullermätningar i några av länets klassrum, förskolor och fritidshem i flera omgångar. De har också nyligen gjort en enkätundersökning bland samtliga 4 600 pedagoger i länet varav drygt åtta av tio valde att delta. Var fjärde sade sig ha nedsatt hörsel, drygt var femte hade besvär av tinnitus, nästan tre av tio kände av rösttrötthet.

Hörselskydd krävs

Bullermätningarna visade på en allmänt hög ljudnivå, i medeltal 70 decibel vilket ungefär motsvarar ljudet från en tvättmaskin, dammsugare eller stadstrafik.

– Man passerade vissa dagar det så kallade insatsvärdet för industriellt buller (80 decibel), vilket är uppseendeväckande. Det var några dagar då även gränsvärdet (85 decibel) passerades. Det innebär att det är förbjudet att jobba där utan hörselskydd, säger Robert Wålinder.

Forskarna undersökte även 190 av personerna med så kallad audiometri, och enligt de preliminära uppgifterna var förekomsten av hörselskada i gruppen dubbelt så hög som i normalbefolkningen. Förmågan att uppfatta tal var nedsatt.

Måltiderna värst

Resultaten måste bearbetas statistiskt, bland annat måste de kontrolleras för exempelvis ålder och ärftliga faktorer, men mycket pekar mot att lärare är en högriskgrupp när det gäller risk för hörselskador.

Barnskötare Maj-Britt Lärksäter vid förskolan Vingåkersvägen i södra Stockholm, har hörapparat på grund av en hörselskada som förmodligen är ärftlig i grunden. Hon vittnar om att ljudnivån ofta är hög, i synnerhet när barngruppen är stor.

– Runt matsituationen är det värst, tycker jag. Då är barnen väldigt trötta och porslinet slamrar, säger hon och tillägger att hon ibland funderar över hur arbetsmiljön påverkar hennes hörsel.

– Vad anser en läkare om att man vistas i en sådan här miljö? undrar Maj-Britt Lärksäter.

Får inte bli för dyrt

Gällande gränsvärden för buller på arbetsplatsen är satta utifrån risken för hörselskador. Men skolmiljön ställer andra krav, inte minst på koncentration och uppmärksamhet, för att lärare och elever ska kunna utföra sina uppgifter. Buller stör, och en tidigare undersökning från Uppsalaforskarna har visat att stresshormoner i barnens saliv stiger i takt med ökande ljudnivå. Ändå finns inga riktvärden för hur ljudliga svenska klassrum får vara.

– Man kan inte bara hitta på ett riktvärde rakt av. Man måste också se på vilka möjligheter som finns att införa det på ett bra sätt. Och det får inte bli för dyrt, säger Michael Ressner på Socialstyrelsen som är den myndighet som ansvarar för frågan tillsammans med Arbetsmiljöverket.

Resultaten från Wålinder med kollegor ska presenteras på Läkarsällskapets kommande riksstämma i Göteborg.

TT