”Ren tur att det löstes”

Ny bok avslöjar polismissarna vid Anna Lindh-mordet

1 av 3
NYHETER

Utredningen av mordet på Anna Lindh har beskrivits som ett skolexempel på bra polisarbete.

I själva verket begicks flera allvarliga misstag.

– Mordet kunde lösas tack vare en god portion tur, avslöjar den pensionerade polischefen Eric Rönnegård i en kommande bok.

När Anna Lindh blev attackerad på NK i Stockholm 11 september 2003 gjorde högsta polisledningen sig skyldig till en rad grava försummelser de första 15 timmarna.

Händelsen betraktades som en grov misshandel på vem som helst – en lindrig skada i en arm. Inte ett mordförsök på Sveriges utrikesminister.

Polisens inarbetade plan för grövre våldsbrott sattes därför inte igång. Det fick flera konsekvenser, skriver Rönnegård:

I stället för attt dra på för fullt och kalla in förstärkning skickades poliser hem och förbjöds jobba övertid.

De poliser som var på plats vid NK fick fullt upp med att hålla ordning, försöka hitta vittnen och förhöra dem  – samtidigt som de skulle säkra spår efter gärningsmannen.

Signalementet blev felaktigt, exempelvis att gärningsmannen skulle bära en arméjacka.

En specialinköpt telefonväxel kopplades inte in – och ett stort antal samtal kom inte fram till tipscentralen.

– Det saknades poliser för angelägna insatser som att sätta upp kontroller och polisspärrar på strategiska platser och sätta igång att förhöra de många vittnen som hade funnits på varuhuset, skriver Eric Rönnegård.

Stoppade granskning

På ett nästan kusligt sätt återkom en rad fel och brister av samma typ som tidigare kritiserats av Palmeutredningens granskningskommissioner.

Eric Rönnegård, som var en av Stockholmspolisens allra högsta chefer, är även kritisk till dåvarande justitieministern Thomas Bodström (s) som senare stoppade en granskning av polisarbetet.

– Mordet blev uppklarat och gärningsmannen dömd. Med det som enda underlag uteslöt departementet att polisen kunde ha begått allvarliga fel.

FAKTA

Eric Rönnegård listar andra händelser med brister i polisledningen

Polismorden i Malexander 1999

När bankrånarna skjutit mot polisen i Kisa gick ett larm ut – men bara till ett av länets tre polisområden. Poliserna i Malexander visste därmed ingenting om vad som inträffat när de stoppade den vita Toyotan med Tony Olsson, Jackie Arklöf och Andreas Axelsson.

EU-toppmötet i Göteborg 2001

?”I planeringen för EU-mötet tog polisledningen inte fasta på det värstascenario som hotbilderna entydigt pekade på. Rikspolisstyrelsen hade i praktiken delegerat hela ansvaret för både planering och genomförande till den lokala myndigheten.”

Dubbelmordet i Linköping 2004 (fortfarande ouppklarat)

?En polischef skulle ha beslutat att det var en särskild händelse och utsett en kommenderingschef med en central stab som stöd. ”Därefter borde det ha gällt att dra på för fullt under åtminstone första dygnet”.

Hagamannen i Umeå 1999–2005

?”Vid samtliga kvinnoöverfall har polisarbetet präglats av både ledningsmässiga och organisatoriska brister de första viktiga timmarna. Brister som sedan kom att även negativt påverka det fortsatta spaningsarbetet.”