Hårdare krav på ST-läkare

NYHETER

Trycket på ST-läkarna är högt.

Resursbristen gör att de får sämre stöd.

– I takt med nedskärningarna tar handledningen stryk, säger Heidi Stensmyren, ordförande för unga läkares intresseorganisation.

ST står för specialisttjänstgöring och är en minst femårig utbildning för legitimerade läkare. Med hjälp av en handledare och med stöd av överordnade läkare under operationer får ST-läkarna allt större ansvar under utbildningens gång.

På SYLF, Sveriges yngre läkares förening, har man sett hur minskade resurser inom vården ställer allt högre krav på ST-läkarna.

– Jag får ofta höra att det inte finns tillräckligt med handledare. Man försöker smeta ut personalen så gott det går, säger ordföranden Heidi Stensmyren.

Samtidigt ställs allt högre krav på vården.

– I dag ser vi att sjukhusen har tung sjukvård dygnet runt och på nätterna finns det mindre personal på plats. Många ST-läkare upplever det som oerhört negativt.

Hanna Axelsson