Saabspion får fyra års fängelse

NYHETER

Den 48-årige ingenjör som försökte pressa Saab Microwave Systems på sammanlagt 16 miljoner kronor dömdes på måndagen till fyra års fängelse.

Han fälls för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, utpressning samt försök till utpressning.

Däremot ogillades åtalspunkten företagsspioneri.

Mannen, som arbetade som konsult, lade beslag på olika handlingar som han avsåg att offentliggöra om Saab inte betalade lösensumman.

Enligt åklagaren handlade det om företagshemligheter som var att betrakta som försvarshemligheter.

Mannen har erkänt att han försökt få företaget att köpa tillbaka de hemliga papperna, men förnekar skuld.

Åklagaren hade krävt åtta års fängelse.

Mannens försvarare, advokat Ralph Ekman, mottog Göteborgs tingsrätts dom positivt.

– Jättebra att min klient inte dömdes för företagsspioneri, var hans första kommentar sedan domen fallit.

– Däremot förstår jag inte hur han kunde dömas för försök till utpressning.

Defence Harry

Mannen har hävdat att han var tvingad att agera av en man som kallades Defence Harry. Denne skulle ha tvingat honom till handlingarna.

Göteborgs tingsrätt konstaterar i sin dom att det mesta talar för att Defence Harry är påhittad av mannen, eftersom det inte finns några spår efter denna mystiska person.

Det gäller såväl elektroniska spår i datorer, telefoner och almanacka som fysiska spår.

Detta är särskilt anmärkningsvärd, skriver tingsrätten, då han påstått att hans önskan och intention redan från början varit att Defence Harry skulle gripas.

Greps av Säpo

Mannen greps den 10 juli i år i terrängen kring Guldhedstornet i Göteborg.

Han hade då dirigerat dit en väska med pengar som han hade pressat Saab på efter sina uppdrag på Saab Microwave Systems.

Den innehöll en tredjedel, ungefär 5,3 miljoner kronor, av den totala summan på 16 miljoner kronor.

Säpo samt en enhet inom den nationella insatsstyrkan kunde gripa honom.

Inget företagsspioneri

Den 48-årige ingenjören har lovligen fått tillgång till företagshemligheterna, skriver Göteborgs tingsrätt i sin dom, och han kan därför inte dömas för företagsspioneri.

Mannen arbetade för Saab Microwave Systems som konsult och han fungerade förutom det som protokollförare på projektmöten. Då måste det, skriver tingsrätten, i vart fall underförstått varit medgivet av uppdragsgivaren att han skulle få inblick och kännedom också om innehållet i de aktuella dokumenten, det vill säga företagshemligheterna.

Det låg inte utanför hans arbetsuppgifter och det har heller inte framkommit att det varit fråga om något målmedvetet sökande för att komma över information. Han har, skriver tingsrätten, fått kännedom om informationen när han på vanligt sätt utfört sina arbetsuppgifter.

Även åtalspunkten om olovligt brukande ogillas och här gör tingsrätten bedömningen att olovligt brukande inte enbart kan bestå i att ta och tillägna sig en sak. För att bedömas som ett brukande måste krävas något mera, nämligen att gärningsmannen använder själva saken på något sätt.

ARTIKELN HANDLAR OM