Är du försäkrad vid arbetslöshet? - Kolla här

NYHETER

Hur fattigt blir livet som arbetslös?

Det beror på om ditt fackförbund erbjuder en inkomstförsäkring.

Här är hela listan på de som garanterar sina medlemmar 80 procent av lönen - och de som inte gör det.

LO-FÖRBUNDEN

Sju av LO:s 15 medlemsförbund har en inkomstförsäkring som liknar varandra. De är: Byggnads, Elektrikerförbundet, Handels,

Livs, Kommunal, Seko (facket för service och kommunikation) samt Transport.

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av inkomsten efter skatt. Löner på upp till 35 000 kronor ersätts med 80 procent. Livs, Elektrikerförbundet, Transport och Seko (från 1 januari 2009) har inget tak. Försäkringen gäller i 100 dagar. För Livs medlemmar gäller 200 dagar. För att få del av ersättningen måste man ha varit med i förbundet i ett år, i a-kassan ett år och inte varit arbetslös de senaste tolv månaderna. Försäkringen ingår i medlemsavgiften.

Ex: har man en lön på 25 000 får man vid arbetslöshet ut 14 510 kronor i månaden efter skatt.

Övriga förbund har ingen inkomstförsäkring. De är: Fastighetsanställdas förbund, Grafiska fackförbundet, Hotell och Restaurang, If Metall, Svenska musikerförbundet, Svenska Målareförbundet, Svenska pappersindustriarbetareförbundet samt Skogs- och träfacket.

SACO-FÖRBUNDEN

Elva av Sacos 24 förbund har särskilda inkomstförsäkringar för sina medlemmar.

Agrifack (för akademiker inom jord, skog, trädgård, miljö och nutrition)

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 120 arbetsdagar. Inkomstgränsen går vid 70 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få ersättningen ska man ha arbetat i minst ett år under de senaste 18 månaderna och varit medlem i Agrifack i 18 månader och i a-kassan ett år. Det går att teckna en tilläggsförsäkring som garanterar ersättning i 240 arbetsdagar (70 procent av lönen efter 200 dagar). Inkomstgränsen går då vid 50 000 kronor per månad.

Akademikerförbundet SSR

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 140 arbetsdagar. Inkomstgränsen går vid 70 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få del av försäkringen krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa. Du måste även ha arbetat i ett år de senaste 18 månaderna och varit medlem i SSR i 18 månader. Det går att teckna en tilläggsförsäkring som garanterar ersättning i 260 arbetsdagar (70 procent av lönen efter 200 dagar). Inkomstgränsen går då vid 50 000 kronor per månad.

Civilekonomerna

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 120 arbetsdagar. Inkomstgränsen går vid 70 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få del av försäkringen måste man ha varit med i förbundet i minst 18 månader, samt vara med i Akademikernas a-kassa. Du måste även ha arbetat i ett år de senaste 18 månaderna. Med en tilläggsförsäkring gäller ersättningen i 240 dagar (efter 200 dagar får man ut 70 procent av lönen). Då går inkomstgränsen vid 50 000 kronor.

DIK (dokumentation, information och kultur)

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 120 arbetsdagar. Inkomstgränsen går vid 50 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få del av försäkringen krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa. Du måste även ha arbetat i ett år de senaste 18 månaderna och varit medlem i DIK i 18 månader. Det går att teckna en tilläggsförsäkring som garanterar ersättning i 240 arbetsdagar (70 procent av lönen efter 200 dagar).

Jusek

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 120 dagar. Inkomstgränsen går vid 80 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få del av försäkringen krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa. Du måste även ha arbetat i ett år de senaste 18 månaderna och varit medlem i Jusek i 18 månader. Det går att teckna en tilläggsförsäkring som garanterar ersättning i 240 arbetsdagar (70 procent av lönen efter 200 dagar). Inkomstgränsen går då vid 50 000 kronor per månad.

Kyrkans Akademikerförbund

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i 200 dagar. Inkomstgränsen går vid 60 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få del av försäkringen måste du vara medlem i förbundet samt i Akademikernas a-kassa eller någon annan a-kassa. Du måste ha arbetat minst 80 timmar per månad i ett år.

Naturvetareförbundet

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 120 dagar. Inkomstgränsen går vid 80 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få ersättningen ska man ha arbetat i minst ett år under de senaste 18 månaderna, varit med i förbundet i minst 18 månader, samt vara med i Akademikernas a-kassa. Med en tilläggsförsäkring gäller 240 dagar (efter 200 dagar får man ut 70 procent av lönen). Då är inkomstgränsen 50 000 kronor per månad.

SRAT (här finns bla hälsoakademiker, tandhygienister, lotsar, diplomater, kvalificerade administratörer och chefer)

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 120 arbetsdagar. Inkomstgränsen går vid 70 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få del av försäkringen krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa. Du måste även ha arbetat i ett år de senaste 18 månaderna och varit medlem i SRAT i 18 månader. Det går att teckna en tilläggsförsäkring som garanterar ersättning i 260 arbetsdagar (70 procent av lönen efter 200 dagar). Inkomstgränsen går då vid 50 000 kronor per månad.

Sveriges farmacevtförbund

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 120 arbetsdagar. Inkomstgränsen går vid en lön på 80 000 kronor per månad. För att få ersättningen ska man ha arbetat i minst ett år under de senaste 18 månaderna, varit med i förbundet i minst 18 månader, samt vara med i Akademikernas a-kassa. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. Med en tilläggsförsäkring gäller ersättningen 240 dagar (efter 200 dagar får man ut 70 procent av lönen). Då går inkomstgränsen vid 50 000 kronor

Sveriges ingenjörer

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 120 arbetsdagar. Inkomstgränsen går vid 100 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få ersättningen ska man ha arbetat i minst ett år under de senaste 18 månaderna, varit med i förbundet i minst 18 månader, samt vara med i Akademikernas a-kassa.Med en tilläggsförsäkring gäller ersättningen i 240 dagar (efter 200 dagar betalas 70 procent av lönen ut). Då går inkomstgränsen vid 50 000 kronor per månad.

Trafik och järnväg

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 120 arbetsdagar. Inkomstgränsen går vid 50 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få ersättningen ska man ha arbetat i minst ett år under de senaste 18 månaderna, varit med i förbundet i minst 18 månader, samt vara med i Akademikernas a-kassa. Med en tilläggsförsäkring gäller ersättningen i 240 dagar (70 procent av lönen efter 200 dagar).

Övriga Sacoförbund kan teckna Saco inkomstförsärking, en privat försäkring.

De som kan teckna Saco inkomstförsäkring är: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Lärarnas Riksförbund, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Sveriges Arkitekter, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Läkarförbundet, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges universitetslärarförbund, Sveriges Veterinärförbund, Officersförbundet samt Sveriges Reservofficersförbund.

Den som har Saco inkomstförsäkring är garanterad 80 procent av lönen i 240 arbetsdagar (70 procent av lönen efter 200 dagar). Inkomstgränsen går vid 50 000 kronor per månad. För att få ersättning måste man ha varit med i försäkringen i minst 18 månader och arbetat i minst ett år de senaste 18 månaderna. Man måste också vara med i ett Sacoförbund och i Akademikernas a-kassa. Det kostar att vara försäkrad och kostnaden beror på lönen. Den som tjänar 25 000 kronor per månad betalar 89 kronor i månaden. Den som tjänar 40 000 kronor per månad betalar 232 kronor varje månad.

Sacomedlemmar som är statligt anställda, som medlemmar i Officersförbundet, omfattas av det statliga trygghetsavtalet (se villkoren för Fackförbundet ST).

TCO-FÖRBUNDEN

Fackförbundet ST (organiserar statligt anställda inom bland annat myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser)

För medlemmarna inom arbetsgivarområdet gäller det statliga trygghetsavtalet. Avtalet garanterar 80 procent av lönen de första 200 dagarna. Det finns inget tak för att få ut 80 procent av lönen. Avtalet gäller alla statsanställda som arbetat i minst ett år. Det räcker att vara med i en a-kassa för att ha rätt till trygghetsavtalet. Ingen separat inkomstförsäkring behövs.

För ST:s medlemmar inom bolagsområdet, som till exempel SJ och Posten, gäller inte trygghetsavtalet. Istället erbjuds en kompletterande inkomstförsäkring. Försäkringen garanterar 80 procent av lönen upp till en lön på 50 000 kronor i månaden under max 280 dagar (efter 200 dagar gäller 70 procent av lönen). För att få rätt till ersättning ska man ha varit fast anställd i ett år, vara med i ST och ansluten till a-kassan. Det kostar att vara försäkrad. Kostnaden beror på inkomsten och går från 65 kronor till cirka 450 kronor i månaden. De medlemmar som omfattas av Trygghetsrådet har en lägre premie på max cirka 130 kronor i månaden.

Farmaciförbundet

Förbundet har en inkomstförsäkring i Folksam för alla som tjänar över 18 700 kronor. Försäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 200 dagar. För att få rätt till försäkringen gäller att man varit medlem i ett år. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. Man ska ha varit med i förbundet i minst ett år och vara med i en a-kassa.

Finansförbundet

Förbundets medlemmar som tjänar över 25 000 kronor garanteras en ersättning på 80 procent av lönen under 120 dagar. Gränsen går vid en månadslön på 60 000 kronor. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få ersättningen måste man ha varit med i förbundet i ett år och arbetat minst 70 timmar per månad i minst ett år. Det går att teckna individuella försäkringar. De flesta medlemmar som tjänar upp till 25 000 omfattas av trygghetsfonden som garanterar 80 procent av lönen vid arbetslöshet.

Försvarsförbundet

De flesta medlemmarna omfattas av det statliga trygghetsavtalet, dvs 80 procent av lönen i 200 dagar.

FTF (Förbund för försäkring och finans)

Försäkringen garanterar 80 procent av lönen i max 120 dagar och täcker inkomster upp till 60 000 kronor i månaden. Försäkringen är obligatorisk och kostar 25 kronor för alla som tjänar över 20 500. För andra är den gratis. Man måste ha varit medlem i försäkringen i 18 månader för att få ersättningen. Även medlemskap i FTF och i förbundets a-kassa krävs.

Lärarförbundet

Har ingen inkomstförsäkring.

Polisförbundet

Har ingen inkomstförsäkring.

SJF (Journalistförbundet)

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen i 100 dagar. Försäkringen täcker inkomster upp till 60 000 kronor. För att få del av försäkringen måste man ha varit medlem i SJF i ett år, dessutom måste man vara med i en a-kassa. Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften.

Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet

Försäkringen garanterar 80 procent av lönen i 200 dagar. Inkomsttaket är satt till 60 000 kronor per månad. För att få ersättningen måste man ha varit med i förbundet i tre månader samt med i a-kassan. Man ska även ha arbetat 12 månader den senaste 18-månadersperioden.

SKTF (för anställda i kommun och landsting, bolag inom det kommunala området, samt anställda i Svenska kyrkan)

Försäkringen garanterar 80 procent av lönen i 200 dagar. Inkomsttaket är satt till 60 000 kronor per månad. Försäkringen ingår i medlemsavgiften men man måste själv ansöka om försäkringen. För att få rätt till ersättningen måste du ha varit med i SKTF i minst ett år och inte varit arbetslös under den tiden. Du måste även vara med i a-kassan. Det går att teckna en individuell försäkringen som täcker 70 procent av lönen i 100 dagar till.

Svenska folkhögskolans lärarförbund (SFHL)

Har ingen inkomstförsäkring.

SYMF (Sveriges yrkesmusikerförbund)

Har ingen inkomstförsäkring.

Teaterförbundet

Har ingen inkomstförsäkring.

TULL-KUST

Medlemmarna ingår i det statliga trygghetsavtalet, alltså 80 procent av lönen i 200 dagar.

Unionen (För anställda i privata företag, en sammanslagning mellan Sif och HTF)

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av lönen under 150 dagar. Gränsen går vid en inkomst på 36 000 kronor. Den som tjänar mer än så kan teckna en frivillig försäkring som täcker inkomster upp till 80 000 kronor i månaden. För att få försäkringen ska man ha varit medlem i 18 månader, jobbat minst 12 månader, minst 80 timmar per månad. Man ska också vara med i a-kassan. Försärkringen ingår i medlemsavgiften.

Vårdförbundet

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procent av mellanskillnaden mellan lönen och a-kassan, efter skatt. Försäkringen betalas ut i max 150 dagar. Gränsen för att få 80 procent går vid 60 000 kronor per månad. För att få del av försäkringen måste man ha varit med i Vårdförbundet och i någon a-kassa i minst ett år.

ÖVRIGA

Ledarna

Inkomstförsäkringen garanterar cirka 80 procent av lönen under 100 arbetsdagar. Det finns dels en basförsäkring, där lön upp till 50 000 kronor per månad ersätts med 80 procent. Dels en frivillig tilläggsförsäkring där lön upp till 80 000 per månad försäkras. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att få ersättning måste man ha varit med i Ledarna, i a-kassan och i inkomstförsäkringen under de senaste 18 månaderna. Under 12 av de 18 månaderna måste man ha arbetat minst 80 timmar per månad.

ARTIKELN HANDLAR OM