Portade från högvakten

Hemvärnsmusikerna portas från högvakten – för klädernas skull

Foto: Foto: FREDRIK HÖGLUND
KRITISERAS Värmlands hemvärnsmusikkår har inte levt upp till kraven för att gå högvakt på över tio år. ”Obalans i klangen” och ”bristfällig läppansats” var några av klagomålen efter årets kontroll.
NYHETER

Rätt ansats med läpparna – och lagom långa byxor.

Kraven för att få delta i slottets högvakt är hårda, och kanske inte helt rättvisa.

– Klädproblemen är svåra att göra något åt, säger kårchef Tage Skager.

Liksom försvarets övriga verksamheter granskas hemvärnets musikkårer med mikroskop och linjal.

Hedersuppdraget – högvakten på slottsgården i Stockholm – kräver ett fläckfritt facit.

Musikkår kritiseras

Hemvärnets musikkår i Värmland har inte fått gå högvakt på över tio år. Och än längre kommer de få vänta.

Kritiken efter höstens kontroll är svidande.

”Obalans i klangen”, ”dålig disciplin”, ”bristfällig läppansats”, ”osäkert tempo” och ”otakt” är några av musikinspektörens omdömen.

Särskild vikt lägger han vid kårens oputsade skor, för långa byxor och slitna mössor.

Kritiken är inte rättvis, menar kårchef Tage Skager.

– Vi får ta de kläder som kommer ur militärens förråd och kan inte välja. Andra har det bättre.

En besvikelse

Att på nytt nekas att gå högvakt var en besvikelse. Men försvarets recension ger ingen korrekt bild av Värmlandskårens förmågor, anser han.

– Ibland går det bra, ibland dåligt. Och den här gången klaffade det inte riktigt.

Musikerna är dock i gott sällskap.

För närvarande är 11 av landets 30 hemvärnsmusikkårer portade från högvakten.

FAKTA

Försvarsmaktens krav på musikkårerna i högvakten

En komplett uppsättning instrument.

Att alla stämmor fylls i.

Enhetlig, reglementsenlig klädsel.

Rätt passform. Byxor ska inte släpa i marken men nå över ankelsockans kant.

Taktfast musik och marsch. Källa: Försvarsmakten