Blixthalka vållar stora trafikproblem

All busstrafik i Sundsvall inställd i morse

NYHETER

Blixthalka orsakade stora problem i trafiken i Sundsvallsområdet på fredagmorgonen.

Inga allvarliga trafikolyckor har rapporterats till polisen, men så gott som all lokal busstrafik i Sundsvall ställdes in på fredagsmorgonen.

Det var ett underkylt regn som föll vid sjutiden på morgonen som frös till en ishinna på marken som orsakade blixthalkan.

Sundsvalls kommuns gatukontor har satt in alla sina resurser för att bekämpa halkan och innan lunch ska alla bussvägar och andra genomfartsgator vara körbara.