Apatiska flyktingbarn vittnen till övergrepp

NYHETER

De apatiska flyktingbarnen anklagades länge för att överdriva sitt tillstånd för att öka chanserna för sin familj att få stanna i Sverige.

I själva verket hade de drabbade barnen upplevt grova våld och sexövergrepp, visar en ny rapport från Rädda Barnen, skriver Svenska Dagbladet.

Det stora antalet apatiska flyktingbarn i Sverige påstods vara unikt och hittills okända symtom.

En beskrivning som upplevdes en stark anklagelse mot de drabbade flyktingfamiljerna.

Men nu har en ny rapport från Rädda Barnen lyckats visa att de apatiska barnens tillstånd i själva verket beror på traumatiska upplevelser innan flykten.

Enligt studien studie som genomförts med flera svårt sjuka barn beror deras tillstånd på att de upplevt grova vålds- och sexövergrepp på sina mödrar och andra släktingar.

Antalet tros öka

I nuläget uppges mellan 15 och 20 utlandsfödda barn lida uppgivenhetssymtom i Sveriges, enligt Migrationsverkets kartläggning.

Siffran på antalet sjuka har varit konstant de senaste åren men nu tros antalet återigen öka.

–Det har kommit några signaler från fältet om nya fall. Men vi har inte kunnat få en klar bild av hur det ser ut över hela landet, säger Elis Envall till Svd.

Upplevelser innan flykten

Enligt henne finns det klara samband mellan avslag på asylansökan och utbrottet av barnens sjukdomstillstånd.

Men den nya undersökningen visar snarare på att det är händelserna som inträffat innan flykten som är de väsentliga.

Numer kallas det apatiska tillståndet för uppgivenhetssymtom.