Mindre kol – då kan vi köra bil på bensin

1 av 2 | Foto: JOACHIM KERPNER
Slutar vi elda med kol minskar koldioxidutsläppet dramatiskt.
NYHETER

Måste vi köra på etanol?

Nej, vi kan fräsa vidare på bensin.

Om vi slutar elda med kol.

Vi lever i en brytningstid. Utvecklingen kan gå åt olika håll.

Ta det här med kol. Runt om i världen ger kol el och värme. I Kina kommer 70 procent av energin från kol. I Sverige är kolförbränningen liten.

Slutar vi elda kol minskar jordens koldioxidutsläpp dramatiskt. Så mycket att vi kan fortsätta köra bil och lastbil på de befintliga lagren av olja, utan att klimatet tar skada.

Men det går inte, eftersom Kina och andra länder är så kolberoende.

Då finns det tre stora alternativ till bensin och diesel: att köra på vätgas, elektricitet eller biodrivmedel – som etanol.

Vätgasen har inte blivit den succé industrin lovade på 1990-talet, skriver Christian Azar i sin bok ”Makten över klimatet”. Vätgasbilar med bränsleceller skulle finnas på vägarna kring 2005, men är fortfarande alldeles för dyra.

Elbilar då? Förmodligen bra på sikt. Men i dag kommer elektriciteten ofta från kolkraftverk – ingen bra lösning.

Och bilarna rullar i dag alldeles för kort på en laddning.

Etanol från sockerrör är den klimatvänligaste etanolen. Men om alla bilar i Europa ska gå på etanol kräver det en tiodubbling av Brasiliens sockerrörsareal, vilket hotar regnskogen och den biologiska mångfalden.

Så vad göra? Vi måste fortsätta på bred front med olika bränslesatsningar. Det går inte att kora en vinnare i dag.

Om 30 år vet vi vilken lösning som var bäst: bensin utan kol, etanol, el, vätgas – eller något annat.