Svenskar –ett hot mot korallreven

Etanolbolag vill odla vattenkrävande sockerrör

Foto: WWF, AP
DJURLIVET MINSKAR Om mangroveskogen dör minskar djurlivet på korallrevet drastiskt och flodslammet förstör de sjögräsängar där sjökon betar.
NYHETER

Svensk etanolproduktion hotar korallreven i Afrika, varnar Världsnaturfond-en.

Odling av sockerrör får den viktiga mangrove-skogen att dö ut – vilket minskar djurlivet vid korallerna dramatiskt.

Foto: Foto: WWF
Mangroveskogen i Östafrika är i fara.

Världsnaturfonden (WWF) startar nu kampanj-en Etanoluppropet. Organisationen gillar etanol – men bara om den produceras hållbart.

WWF oroas av det svenska etanolbolaget Sekabs planer på att göra etanol av

sockerrör kring Rufiji-deltat i Tanzania. Målet är 200 000 hektar sockerrörsodlingar om 20 år.

– I deltat finns Östafrikas största mangroveskog. Mangroven är barnkammare för fiskarna ute på korall-

revet i havet. Skogen filtrerar också slammet som kommer med floden.

Eftersom sockerrör är en extremt törstig gröda måste Sekab använda vatten från Rufiji. Tar man vatten under torrtiden havererar eko-

systemet, säger WWF:s tropikexpert Allan Carlsson.

Skogen dör

Då dör mangroveskogen, djurlivet på korallrevet minskar drastiskt och flodslammet förstör de sjögräsängar där sjökon betar i dag.

Kan orsaka torka

WWF är kritisk till att

Sekab betalar låga summor till småbrukare för att hyra deras mark i 99 år. Och

bekymrade inför risken att klimatförändringen orsakar torka i södra Tanzania – så att fler söker sig till det bördiga Rufiji-deltat. Då kan marken inte användas för jordbruk eftersom den är full av

sockerrör:

– Torkan kan komma om tio år, enligt Allan Carlsson.

Sekabs ansvarige i Tanzania, Pär Oscarsson, säger:

– WWF:s oro känns överdriven. Vi vill inte skada

korallreven. Därför genomför vi miljökonsekvensstudier.

”Känns ogrundat”

– När det gäller ”billig mark” så är alla investeringskostnader dyra i Afrika, eftersom infrastrukturen är dålig. Därför är möjligheten att betala stora pengar begränsad.

Att torka snart kan skapa folkvandring till Rufiji tycker han ”känns ogrundat”:

– Vi ser snarare att vi försöker hjälpa Tanzania ur fattigdomen.