Volvoarbetare: Var är hjälpen?

Oroliga ställde frågor i chatten med regeringens krissamordnare - läs alla frågor och svar här

NYHETER

Människor som varslas ska inte hamna mellan stolarna.

Arbetsförmedlingen har ansvar för att lotsa människor vidare till nya jobb.

Det var ett av beskeden från regeringens särskilde ”krissamordnare”, statssekreterare Jöran Hägglund, när han chattade med läsarna om varselvågen som går över landet.

Erik säger: Finns det något ni verkligen kan göra för de som varslas? Handlar det eg inte om att bara vänta tills tiderna blir bättre?
Jöran Hägglund säger: En del varsel är med all sannolikhet orsakade av den globala finansoron. Dvs företagens kunder får ej lån för att betala köp. Hur det kommer att se ut senare återstår att se. Men - det är viktigt för oss att vidta de åtgärder som en regering kan vidta för att mildra effekterna. Det handlar om att öka köpkraften hos hushållen, sänka företagens kostnader för att anställa, investera i framtiden som vägar och järnvägar och att se till att banker och andra finansinstitut är med och tar ansvar och börjar låna ut pengar igen.
kjell fureder säger: hej Jöran. Är småföretagare: sänk skatten + arbetsgivaravgiften för företagen som Maud Olofsson sa i valet, då anställer vi fler arbetslösa.
Jöran Hägglund säger: Hej! Vi har sänkt arbetsgivaravgifterna för särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden. Nu sänker vi den generellt, liksom bolagsskatten. Dessutom får du som småföretagare även del av jobbskattesänkningen.
Björn säger: För bara några månader sedan var ni på besök i Göteborg. Ni skröt vitt och brett om att nu skall vägnätet byggas ut med ny älvförbindelse och allmänt förbättrad infrastruktur för att tillväxten i regionen skall kunna blomma. Något som ni menade på har blivit eftersatt av tidigare regering som inte prioriterat Västra Götaland. Enligt kommunstyrelsens nya ordförande i Göteborg så ligger alla planritningar färdiga för att kunna börja, det som saknas är dock pengar från staten. När kommer pengarna?
Jöran Hägglund säger: I den budget vi lagt finns förslag om att satsa 10 miljarder kronor extra på infrastruktur de kommande två åren. Alla järnvägsprojekt som är praktiskt möjliga att starta finns med, liksom många väginvesteringar i hela landet. Även satsningarna i Göteborg kan nu påbörjas.
Sofia säger: Vad är det tänkt att alla de här samordnarna ska göra ute i landet?
Jöran Hägglund säger: Med samordnarna vill vi se till att alla resurser, alla insatser som görs av företag, fackliga organisationer, statliga myndigheter som AF och Försäkringskassan, Almi och Nutek, EU:s strukturfonder, kommer och regioner skall användas så samordnat och effektivt som möjligt. Det är ju extra viktigt att vi nu tllsammans i den akuta situationen satsar på sådant som är långsiktigt bra för en ort eeller kommun, och de människor som bor där. Samordnare skall se till att de satsningar som behöver göras också görs, samt rapprotera till regeringen om det krävs nationella insatser utöver de som redan görs. Det kan gälla både regeländringar och nya typer av insatser.
kalle säger: Kan regeringen tänka sig att satsa tex 200 000:- (skattefritt) som ett omställningsstöd till dom drabbade, istället för att införa mer jobbavdrag.
Jöran Hägglund säger: Arbetsmarknadspolitiken har lagt fokus på de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden. Och det har också lyckats. Nu behöver vi klara av både och, dvs både ta hand om de som varslas och rikserar att sägas upp, likväl som de som är långstidsarbetslösa, långtidssjuksskrivna etc. Det finns fortfarande många lediga jobb, ca 70 000 totalt i landet i oktober. Det behövs därför matschning till lediga jobb, utbildningsinsatser, hjälp att starta företag etc.
john säger: Tjena Göran. Jobbar på Volvo just nu. Regeringen skulle ju hjälpa dom som skulle få kicken men var är den hjälpen?? Den hjälpen man får från Arbetsförmedlingen är ju rena skämtet. Víll tex gå en ky utbildning som kakelsättare men kommunen vill inte betala för den, man kan ju undra hur man ska få nåt nytt jobb utan utbildning? speciellt i ett bristyrke i en storstad...?
Jöran Hägglund säger: Det låter trist. Det pågår ett arbete inom regeringen just för att se vilka typer av utbildningsinsatser som behöver göras. I budgeten finns förslag om fler KY-platser. Samordnarna ute i landet skall hjälpa oss att se till att inte frågor hamnar mellan stolarna, som din beskrivning visar. Jag är säker på att du kommer att få det stöd som behövs för att komma vidare.
john säger: okej,,,ja det får jag hoppas,MEN om inte jag skulle kunna få utbildningen vem o var ska jag höra av mig till då? förutom kommunen?
Jöran Hägglund säger: Du skall börja med arbetsförmedlingen. De har ansvaret att lotsa människor vidare. Arbetsförmedlingen håller på att stärka upp med personal i Göteborg, och Torslanda,för att klara uppgiften.
Walter säger: Vilka är de stora skiljelinjerna mellan regeringens politik kontra vänsterkartellen, utan V, för att lösa den finansiella kris som stundar?
Jöran Hägglund säger: Du pekar själv på en av skillnaderna. Vi är fyra partier i en regering som drar åt samma håll. Oppositionen består av tre olika partier som inte ser ut att komma överens. för oss är det viktigt att vi nu kan göra stora satsningar i budgeten, totalt 32 miljarder kronor i nya reformer, och samtidigt ha statsfinanserna i kontroll. Vi vill sänka inkomstskatterna för människor med låga och normala inkomster för att öka köpkraften, sänka kostnaderna för företagen och därmed göra det billigare att behålla och anställa personal, och genomföra en rad viktiga investeringar i vägar och järnvägar, forskning och utbildning, utan att riskera statsbudgeten.
Lotta säger: Hej, alla snackar om Volvos personal. Men alla andra arbetslösa i Sverige då? Vad gör ni för dem?
Jöran Hägglund säger: De insatser vi har i budgeten gäller alla, oavsett var man bor i landet och i vilka företag man arbetar. Våra samordnare ute i landet har uppdrag att jobba med hela arbetsmarknaden i sin region, inte bara vissa jobb.
Hans Wegendal säger: Hej. Hur menar regeringen att de som blir av med sitt arbete ska klara sig. Jag känner till flera familjer i Olofström med hemska besked att vänta från Volvo. En familj, där pappan jobbar på volvo, mamman är sjukskriven sen 30 år. Således en inkomst och en sjukpension. Sjukpensionen räcker till ingenting och en A-kassa som är ett skämt. Pappan i familjen är dessutom så orolig att han har fått en hjärtattack på köpet. De kommer inte att klara sig på sin inkomst och därför får deras barn hjälpa till med räkningar.
Jöran Hägglund säger: Först vill jag säga att det vi nu ser är varsel från företagens sida. Hur många, och i så fall vilka, som i praktiken kommer att sägas upp,är en fråga bl a för förhandlingar på företagen mellan arbetsgivare och fack. Exakt hur lösningen ser ut för enskilda personer är svår att svara på eftersom det beror på utbildning, yrkeserfarenhet, möjlighet att flytta till lediga jobb etc. Men insatserna är uppbyggda så att ingen skall lämnas utan stöd.
Stefan säger: Nu om något är det väl hög tid att ändra a-kassan, eller vill ni ha ett "riktigt" land som USA med massor av uteliggare?
Jöran Hägglund säger: A-kassan är en omställningsförsäkring och inget evigt försörjningsstöd. Poängen med vår politik är istället att det ska sättas in insatser i form av dels matchning till lediga jobb och därefter individuella planer som kan leda till utbildningsinsatser etc så att lättare kan få ett nytt arbete.
Lotta säger: Matchning av lediga jobb säger du. Men var är då jobben?
Jöran Hägglund säger: Det finns som jag sa totalt ca 70 000 lediga jobb i hela landet. Exakt hur det ser ut i enskilda orter eller kommuner vet Arbetsförmedlingen. Vi ser fortfarande att det är brist på utbildad arbetskraft i vissa yrken.
Lars Bergqvist säger: Hej Vad tänker ni göra åt den situation somm byggindustrin befinner sig i? Vi tar emot varsel nu på löpande band och jag tror inte att ens Volvo med underleverantörer kommer upp i de tal som byggarna gör. Är det nåt område som staten kan göra insatser så är det ju bygg.
Jöran Hägglund säger: Först vill jag säga att vi väldigt noga följer vad som sker, vilka effekter finansoron leder till, hur det slår mot olika branscher. Sedan är det viktigt för oss att agera så att sunda företag inte slås ut därför att de inte får kortfristiga krediter för att kunna överleva. I budgeten ligger en stor satsning på byggande av vägar och järnvägar, som underlättar anläggningsbranschen. Behövs det ytterligare insatser för byggandet så återkommer vi till det framöver.
Andreas S säger: Vad gör ni för att hindra "jätte-uppsägningar" i framtiden?
Jöran Hägglund säger: Ingen kan garantera enskilda företags framtid. Allt hänger på att vi har företag i Sverige som har medarbetare med goda idéer och hög kompetens. Exporten från svenska företag står för 50% av vår BNP. Därför är ett fortsatt arbete för att utveckla nya idéer, produkter och tjänster jätteviktigt. Vi satsar till exempel ungefär 15 miljarder kronor de kommande fyra åren på forskning och innovation för att öka kunskapen och skapa nya affärsmöjligheter. Men vi behöver även ha ett företagklimat som är globalt konkurrenskraftigt. Att fortsätta sänka arbetsgivaravgifter och bolagsskatten, som vi nu gör i budgeten för 2009 är viktigt.
jörgen brodin säger: när vänder det uppåt finns det någon bra gissning på detta
Jöran Hägglund säger: Det enda jag kan säga är att det som förenar alla prognosmakare brukar vara att alla har fel. Allt beror på hur långvarig finanskrisen blir. Men även sådant som presidentbyte i USa spelar roll, inte minst för att få fart på den amerikanska ekonomin. Det troliga är i alla fall att 2009 blir ett jobbigt år.