Gamla tvingades ligga till sängs

Hela personalen på avdelning på äldreboende omplaceras

NYHETER

De gamla på Bäckagårds äldreboende i Halmstad fick endast vara uppe ur sina sängar fyra timmar per dag.

Hela personalen byts ut efter att kommunen fått kännedom om stressade toabesök, dålig hygien och kränkande behandling.

–?Det är otroligt alarmerande, säger Maria Claes, medicinskt ansvarig sjuksköterska på hemvårdsförvaltningen i Halmstad till Halmstad Nyheter.

Totalt har fyra så kallade lex Sarah-anmälningar gjorts av personal mot hemmet.

Anmälningarna rör en avdelning med permanentboende där 20 äldre bor i egna rum, har egna möbler och ska ha tillgång till vård vid behov dygnet runt. Men de anställda ska enligt kommunen inte levt upp till kraven och nu flyttas samtliga 18 från hemmet.

De fyra anmälarna vittnar om en dålig kultur på arbetsplatsen.

Bland annat skriver de att de gamla redan tvingats gå och lägga sig vid tidig eftermiddag. Under tiden satt personalen och tittade på tv.

"Dålig kultur på arbetsplatsen"

– Vissa situationer var av engångskaraktär. Men det stora problemet har sitt ursprung i en dålig kultur på arbetsplatsen, säger Maria Sjödahl, boendechef på kommunens hemvårdsförvaltning, till Hallandsposten.

Personalen har även fått kritik för dålig handhygien.

–?Den som är medvetslös knyter ofta händerna och då måste man rengöra och behandla dem så att de inte får sår, vilket inte har skett här, säger Maria Claes till Hallands Nyheter.

Fick ligga naken med öppna sår

En kvinna som hade öppna sår på benen fick ligga till sängs utan underkläder med motiveringen att hennes sår skulle luftas. Något som lex Sarah-anmälarna upplevde som en kränkning mot kvinnans integritet.

Ansvariga chefer hade fått signaler om att vården inte fungerade som den ska. Men vidden av den förnedrande behandlingen blev klarlagd först när avdelningen fick in vikarier från andra arbetsplatser.

ARTIKELN HANDLAR OM