Nekad sjukhusvård – avled i arresten

NYHETER

En knappt 30-årig kvinna dog i arresten i polishuset i Linköping sedan hon avvisats från tillnyktringsenheten på Universitetssjukhuset.

Nu ska Socialstyrelsen utreda om något fel begåtts.

Det var vid 18-tiden en augustikväll som en polispatrull kom med den misstänkt narkotikapåverkade kvinnan till tillnyktringsenheten på Universitetssjukhuset för provtagning. Men kvinnan var agiterad och orolig och det gick helt enkelt inte att ta vare sig blod- eller urinprov på henne.

Hon ville själv heller inte säga vad hon tagit för droger.

Sattes i cell

Polispatrullen tog kontakt med sitt befäl som rekommenderade patrullen att ta med sig kvinnan till arresten. Men sjuksköterskan på tillnyktringsenheten ansåg att kvinnan istället borde föras till akuten. Samtidigt var hon orolig för att akuten inte skulle kunna ta emot en så pass påverkad och agiterad person.

Resultatet blev att polisen förde med sig kvinnan och låste in henne i arresten. Men hennes tillstånd förbättrades inte och efter cirka en och en halv timme ringde arrestvakten till tillnyktringsenheten för att få kvinnan till sjukhus. Sjuksköterskan på tillnyktringsenheten åtog sig att kontakta akuten men fick där rådet att kontakta psykiatriska kliniken, vilket också gjordes.

Psykjouren kontaktade sin bakjour som uppmanade jouren att ta direktkontakt med arrestvakten.

Hittades livlös

Men under tiden alla kontakter och allt ringande skedde hade kvinnans tillstånd försämrats och 22.15 på kvällen hittades hon livlös i cellen. Hon fördes till akuten med ambulans, men inga återupplivningsförsök fungerade och kvinnan konstaterades död en dryg halvtimme senare.

Sedan dödsfallet i augusti har Universitetssjukhuset nu gjort en anmälan enligt Lex Maria, och Socialstyrelsen ska nu granska ärendet för att se om några fel begåtts och hur man i sådana fall ska kunna rätta till dem inför framtiden.

Birgitta Hagström, enhetschef på Socialstyrelsen i Jönköping:

– Det här dödsfallet skulle verkligen inte ha hänt. Men det återstår att ta reda på om det kunde ha undvikits på något sätt, säger Birgitta Hagström.