Narkosläkare: Det är väldigt ovanligt

Vissa kan minnas bilder från operationen

NYHETER

Rebecca Jones vaknade upp under operation och kände att läkarna skar i henne.

En händelse som ändå är ovanlig, berättar narkosläkare Leif Tokics.

Att patienter blir helt vakna under en operation är väldigt ovanligt. Däremot är det något mer vanligt att personer visar tecken efteråt som tyder på att narkosen var för ytlig. Det säger Leif Tokics narkosläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

– Jag skulle uppskatta att ungefär 1 på 50 000 har någon typ av upplevelse som man kan relatera till en för ytlig narkos. De kan minnas en narkoslampa eller smärta, säger han.

Viktigt att mäta narkosmängden

Under operationer är det viktigt att hela tiden mäta hur stor koncentration narkos patiententen har i lungorna. Detta är svårt att se om personen bara fått narkos via dropp och inte i form av gas säger Leif Tokics.

– Blir det då fel på tillförseln genom att droppen till exempel fastnar i vävnaden finns det risk att detta inte upptäcks. Särskilt om patienten har fått mycket muskelavslappnande medel och inte kan röra sig.