Hovrätten fäller Rödebypappan

Slipper påföljd – men ska betala skadestånd

NYHETER

En enig hovrätt fäller den 51-åriga pappan i Rödeby för dråp och grov misshandel.

Mannen ska enligt domen vara fri från påföljd men ska betala skadestånd.

Mannen döms att betala totalt 181 800 kronor i skadestånd. Det högsta enskilda beloppet, 57 200 kronor, går till den skottskadade 17-åriga pojken.

Hade uppsåt

Advokat Per Swahn har företrätt den dödade pojkens föräldrar.

– Jag pratade precis med mamman. Ingen av oss har hunnit läsa domen ännu, men spontant känns det rätt så bra för familjen att de fick fastslaget att mannen hade uppsåt att döda deras barn. Det var den frågan de hade svårt att förlika sig med i tingsrätten, säger Per Swahn till aftonbladet.se.

Ingen påföljd

Hovrätten har konstaterat att mannens gärningar normalt skulle ha inneburit fängelse för dråp, men att fängelse inte kunnat komma i fråga eftersom han varit allvarligt psykiskt störd vid gärningen.

Eftersom han inte är behov av tvångsvård är det enligt hovrätten inte aktuellt att döma honom till det.

– Det är frågan familjen ställer sig nu. Varför får han inte vård? säger Per Swahn.

Omstridd dom

Den friande domen i maj i Karlskrona tingsrätt kom att bli både kritiserad och omdiskuterad. Samtidigt som 50-åringen har starka sympatier i vida kretsar, väckte det anstöt hos andra att man helt kan undgå påföljd när man skjutit ihjäl en tonårspojke och svårt skottskadat en annan.

Prövning i HD

Josef Zila, docent i straffrätt, hörde till de experter som läste tingsrättsdomen med positivt intresse.

– Allmänheten måste finna sig i att det faktiskt finns människor som inte kan ställas till svars för sina handlingar, var hans kommentar.

De flesta jurister som kommenterat Rödebyfallet har varit överens om att fallet är så intressant och ovanligt att det troligen kommer att prövas i Högsta domstolen.