”EU bör få mer makt i miljöfrågor”

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand chattade om Lissabonfördraget

NYHETER

Miljöpartiet är kritiska till Lissabonfördraget men tänker inte låta frågan äventyra samarbetet med s.

Det sa språkröret Maria Wetterstrand när hon chattade med aftonbladet.se:s läsare.

– Jag är inte beredd att säga till sossarna att miljöpartiet vägrar ett regeringssamarbete 2010 för att sossarna röstar ja till Lissabonfördraget 2008. Miljöpartiet behövs i nästa regering, sa Wetterstrand.

Simon säger: Hej! Vad tror du om chanserna att stoppa Lissabonfördraget?
Maria Wetterstrand säger: I Sverige är det nog ganska kört, men Irlands nej gäller ju fortfarande, så det måste processas vidare på något sätt.
David säger: Hej, varför går Sverige vidare med det här föredraget? Som jag förstår det så räcker det med att ett land röstat NEJ för att hela föredraget ska slopas och detta är enligt egna EU-regler, eller?
Maria Wetterstrand säger: Det stämmer. Jag tycker Sverige borde vänta tills processen är klar med Irland så att vi vet vad det är för fördrag som gäller när vi röstar. Antar att regeringen med detta beslut vill visa sig duktiga och sätta press på irländarna att ge upp sitt motstånd.
ELOF säger: Vad handlar Lissabonfördraget om? Varför vill ni stoppa den?
Maria Wetterstrand säger: Lissabonfördraget har en del nya saker jämfört med tidigare fördrag. Det blir lättare att flytta över mer makt till EU från de nationella parlamenten. Det är en orsak till att vi vill ha en folkomröstning om fördraget, eftersom det handlar om maktöverföring från Sverige. Vi gillar inte heller texterna om militären, som säger att alla länder ska ha ömsesidiga försvarsförpliktelser. Dessutom tycker vi det är dåligt att fördraget inte ger några nya instrument för att handskas med klimatfrågan.
Rob säger: Är det andra länder i EU som sätter press på Sverige att vi skall rösta ja?
Maria Wetterstrand säger: Det finns en önskan från många inom EU:s ledning att så många länder som möjligt ska säga ja. Då blir det lättare, tror de, att få med Irland.
moderat säger: Hur påverkar Lissabonfördraget den genomsnittlige Svensken?
Maria Wetterstrand säger: Redan idag tycker många att de har för lite att säga till om i politiska processen. Att flytta mer makt till EU gör att den känslan och frustrationen ökar, tror jag. Det står också i fördraget att länderna ska förstärka och upprusta sin militär, vilket kostar mycket pengar och kan drabba andra områden som samhället finansierar.
Agneta säger: Hej Maria! Jag tycker det är läskigt att regeringen tagit bort rösträtten för svenska folket och tycker det känns obehagligt, vad tycker du??
Maria Wetterstrand säger: Vi i Miljöpartiet vill ha en folkomröstning. Det är vårt huvudförslag. Vi tänker också rösta nej till fördraget ifall det inte blir en folkomröstning, vilket det sannolikt inte blir. Jag tycker det är fegt av regeringen (och sossarna).
Ulf Rydström säger: Tänker du och Miljöpartiet markera er inställning till övriga partiers agerande gällande Lissabonfördraget genom att avsluta planerna på regeringssamarbete med (S)?
Maria Wetterstrand säger: Nej.
Danne säger: Just det Maria! Varför sätter ni inte press på sossarna med ev regeringssamarbetet med denna omröstning!?
Maria Wetterstrand säger: Frågan kommer att vara avgjord innan vi tagit fram vår gemensamma valplattform, och innan vi kommer i regeringsställning. Vi har alltså inga vettiga maktinstrument gentemot s i denna fråga. Det känns inte smart för mig att Miljöpartiet skulle säga nej till att sitta i regering 2010 för en fråga som avgjordes 2 år innan dess.
Danne säger: Jag förstår ändå inte svaret maria! Om frågan/omröstningen om "lissabonfördraget"är så oerhört viktig för oss, för dig, för sverige, vore det inte smart att då sätta press på sossarna med ett nej till regeringsamarbete 2010!? Eller behöver de inte er? Är makten viktigare än själen/än sakfrågorna? För det går ju påverka i opposition också, eller hur!?
Maria Wetterstrand säger: Jag är inte beredd att säga till sossarna att Miljöpartiet vägrar ett regeringssamarbete 2010 för att sossarna röstar ja till Lissabonfördraget 2008. Miljöpartiet behövs i nästa regering.
Andreas säger: När kommer vi se några förändringar?
Maria Wetterstrand säger: När tillräckligt många trycker på för att få förändringar. Jag skulle ju uppskatta om fler tänkte på EU-frågorna när det väljer partier i olika val. Då skulle nog Miljöpartiet har betydligt större stöd...
Carl-Eric Blad säger: Hur skall vi som vanliga medborgare kunna sätta oss in denna stora och kompliserade fråga? Naturligt skulle man rösta nej då man ej vet vad det egentligen innebär. Menar Ni som vill ha en folkomröstning att hela svenska folket skall läsa in och kunna ta ett beslut i denna kompliserade fråga?? Vi har ju valt Er riksdagsledamöter för att Ni skall sköta och ta beslut för vad Ni tror är bäst för landet. Det är ju er skyldighet som riksdagsledamöter att sätta er in i de många gånger svåra avgöranden och ta besluten. Vi kan kräva att Ni är pålästa och vet var Ni röstar på. Anser det är Ert ansvar.
Maria Wetterstrand säger: Jag tycker det är rimligt att folket får bestämma om makt ska flyttas från folkets valda representanter i riksdagen till EU. Jag tror faktiskt att folk kan sätta sig in i grunderna i en sådan här fråga, likaväl som ni kan välja partier i valet vilket ju också är en hel del att sätta sig in i.
Ubik säger: Hej Maria! Lissabonfördraget är bara det senaste av många förslag för att centralisera makt i Europa oavsett opinion, oavsett Irlands Nej, och med EU som verktyg. Många ser det som att man får "ta det negativa med det positiva" i ett sånt stort reformpaket som lissabonfördraget är. Är det verkligen så? Måste vi acceptera att riva upp vår neutralitet och underkasta oss EU bara för att få ta del av de positiva förändringarna i Europa?
Maria Wetterstrand säger: Jag skulle vilja se en mer flexibel utveckling i EU, där de länder som vill ha ett närmare samarbete i vissa frågor kan göra det, medan resten tillåts vara med på färre saker. T ex militära samarbetet, Euro-samarbetet, Schengen m.m. Om några länder inte vill vara med så ska det vara uttryckligen okej, inte bara ske genom diverse svårhanterade undantagsregler.
Rickard Karlsson säger: Är det inte dags för mp att ändra sin åsikt om EU och respektera den folkomröstning som sa ja till EU? Ni vill ju låta folket bestämma massor i kommunerna, landsting mm. Då måste ni ju också respektera folkets vilja.
Maria Wetterstrand säger: Vi har ändrat åsikt om EU-utträdet. I en medlemsomröstning i september röstade Miljöpartiets medlemmar för att slopa kravet på EU-utträde. Det innebär att partilinjen numera är att Sverige är kvar i EU, men att vi är fortsatt kritiska till maktcentraliseringen och en hel del annat i unionen. Jag tog själv initiativ till byte av partilinje.
Rob säger: Varför har det varigt så tyst om fördraget fram till nu ? tycker inte att man fått så mycket information som man skulle vilja ha?
Maria Wetterstrand säger: Så är det väl alltid? Tidningarna och folket vaknar upp just inför omröstningen i riksdagen, när frågan redan är processad i några år och det är väldigt svårt att få in några verkliga förändringar.
Ulf Rydström säger: Vad tänker du göra för att stoppa överföringen av politisk makt från Sveriges Riksdag till EU-paralamentet?
Maria Wetterstrand säger: Vi tänker fortsätta att kräva folkomröstningar när fördrag ändras och ger EU mer makt. Vi kommer att fortsätta rösta emot sådan förslag i riksdagen. Vi kommer att fortsätta föra en aktiv debatt ute bland folk. Däremot vill vi faktiskt att EU ska få mer makt i en fråga, nämligen när det gäller gränsöverskridande miljöproblem (t ex klimatpolitiken).
Martin säger: Hej Maria, vill säga att jag tycker du gör ett jättebra jobb! Men en fråga, varför är vi så dumma i Sverige att vi tar ställning till ett förslag vi inte vet hur det ser ut? Skulle jag göra detta på mitt jobb skulle jag få sparken...
Maria Wetterstrand säger: Jag tror att regeringen vill sätta press på irländarna att ändra sig om Lissabon. Det finns också ett tryck ifrån ledningen i EU att länder ska ratificera fördraget. Då blir det lättare att hantera irländarna.
5th of november säger: Har vi rätten att storma in i riksdagshuset och kräva vår rätt att få bestämma i frågorna som påverkar vårat vackra land? Eller är det såhär framtiden ser ut? Att vi apatiskt skall få se på när lag efter lag klubbas igenom eftersom politikerna är "mer upplysta" än oss?
Maria Wetterstrand säger: Rösta på andra politiker i EU-parlamentsvalet och i nästa riksdagsval. Vi har många kompetenta kandidater från Miljöpartiet, som gärna vill vara med och representera er.
krille säger: Är det inte bättre att påverka EU inifrån så gott det går? Mp har ju länge velat gå ur...
Maria Wetterstrand säger: Jo, som sagt. Vi har ändrat åsikt i utträdesfrågan. Jag tycker det är bra att Miljöpartiet nu satsar på att kombinera en acceptans för medlemskapet, en vilja att förändra och en kritisk hållning mot maktkoncentration.
S säger: Tror du att finanskrisen kommer att påverkar något av lissabonföretaget?
Maria Wetterstrand säger: Nej.
Diana säger: Varför säger du nej?
Maria Wetterstrand säger: Jag vill i första hand ha en folkomröstning. Jag säger nej till Lissabonfördraget för att det gör det så mycket lättare att flytta mer makt till EU. Det innebär också i sig att en del makt flyttas, och att kraven på att delta i EU:s militära verksamhet blir tydligare. Det gillar inte jag.
David säger: Finns Lissabon föredraget att få tag på Svenska eller på något annat officiellt språk i EU (inte engelska).
Maria Wetterstrand säger: Ja, det finns sedan länge tillgängligt på alla språk. Så vitt jag förstått har det också skickats ut i Sverige till alla gymnasieskolor. Det finns tillgängligt på bibliotek och på EU-informationsställen m.m. m.m.
Betto säger: Finns det ingenting som är positivt med fördraget?
Maria Wetterstrand säger: Jo, det är i princip bra att EU gör ett försök att sammanfatta de olika fördrag som gäller idag, och göra det mer överskådligt. Det finns också en del som stärker de nationella parlamenten, EU-parlamentets medinflytande stärks gentemot kommissionen, en utträdesparagraf införs och i vissa delar ökar öppenheten.
Olle säger: Vilken fråga skulle du hellre vilja att EU kom med ett fördrag kring?
Maria Wetterstrand säger: Jag skulle vilja att EU kom med ett fördrag som gjorde EU starkare på miljöområdet och när det gäller grundläggande mänskliga rättigheter, men i övrigt flyttade makten tillbaka till de nationella parlamenten i många frågor. Jag skulle vilja se ett flexibelt fördrag där länder tillåts att samarbete inom EU på olika sätt. Det är nödvändigt i längden, tror jag, för att en union på 27 länder eller ännu fler ska fungera.
Maria Wetterstrand säger: Tack så mycket för att ni ville chatta med mig. Kram.
Moderator säger: Nu är chatten slut. Tack Maria Wetterstrand och tack för alla frågor!

aftonbladet.se