1 600 av med sitt jobb – varje dag

Enorm våg av uppsägningar

NYHETER

Just nu blir omkring 1 600 personer av med jobbet varje arbetsdag och Arbetsförmedlingen tror det dröjer fyra år innan det vänder.

Den enorma vågen av uppsägningar sprider sig allt tydligare till hela den svenska industrin.

På torsdagen kom ett nytt jättevarsel. Verkstadskoncernen Sandvik gör sig av med över tusen personer i Sverige, varav merparten i Sandviken. Utöver det droppar en rad andra mindre varsel in dagligen. Hittills i november har företag i Sverige, mest inom industrin, varslat över 11 000 personer om uppsägning, enligt preliminära siffror. Och sedan den 1 september är antalet nu uppe i cirka 40 000 eller runt 800 per arbetsdag.

Men det är bara toppen på ett isberg. Såväl facken som Arbetsförmedlingen gör bedömningen att ytterligare lika många, bland annat visstidsanställda, har fått se sina anställningskontrakt avslutade. Medräknat dessa förlorar alltså omkring 1 600 personer jobbet varje arbetsdag.

Varslen sprider sig

Finanskrisen är boven och den har under hösten dramatiskt förvärrat en redan begynnande lågkonjunktur. Och det som började med storvarslen i fordonsindustrin i Västsverige slår nu allt tydligare över hela landet. Till och med så pass lönsamma företag som gruv- och stålföretagen LKAB och SSAB slår back i maskineriet när beställningarna bromsar kraftigt. Även läkemedelsbolaget Astra Zeneca snabbar på besparingarna.

– Vad vi nu ser är hur varslen sprider sig allt snabbare och slår mot hela industrin. Allting pekar åt fel håll, säger prognoschef Tord Strannefors vid Arbetsförmedlingen.

Varseltalen ligger på nivåer som Sverige inte sett sedan den allvarliga krisen i början av 1990-talet. Och november ser ut att bli nästan lika illa som oktober med 19 500 varsel.

– Jag räknar med att vi kommer att få se mycket höga varselnivåer en bra bit in på nästa år och att vi sedan kommer att få en kraftig ökning av arbetslösheten.

Fyra tuffa år

Regeringen räknar i sitt värsta scenario med en arbetslöshet på 450 000 personer 2010, jämfört med runt 280 000 i dagsläget. Men flera prognosmakare tror att det ändå är i underkant.

– Vi kommer att få se några riktigt tuffa år och det kommer att dröja upp mot fyra år innan läget på arbetsmarknaden börjar förbättras, säger Tord Strannefors.

Men allt är inte nattsvart. Det finns fortfarande sektorer som ännu inte dragits med i krisen. I landstingen har endast ett fåtal fastanställda varslats.

– Dagligvaruhandeln och offentlig sektor kommer att klara sig hyggligt nästa år. Men i takt med att arbetslösheten ökar och kommunernas kostnader ökar kan det bli besparingar i kommuner och landsting redan 2009, säger Strannefors.

TT