Efterlysning: Hur lyckades du få sänkt ränta?

NYHETER

Har du lyckats sänka din ränta och vill berätta om det? Klicka här för att mejla aftonbladet!

Hur lyckades du? Hur tog du kontakt med banken? Telefon? Besök? Vad sa du? Hur lång tid tog det? Hur mycket sänktes räntan?

Skriv gärna namn och telefonnummer så att vi kan ta kontakt.