Hur gjorde du?

NYHETER

Hur tog du kontakt med banken? Telefon? Besök? Vad sa du? Hur lång tid tog det? Hur myckjet sänktes räntan? Mejla oss och berätta, skriv med ditt namn och telefonnummer!

Aftonbladet